Monthly Archives - iulie 2023

Seminar de formare continuă a logopezilor din cadrul serviciului social „Echipă Mobilă”

Am organizat cu succes seminarul de formare continuă, specializată, a logopezilor din cadrul serviciului social „Echipă Mobilă”. Au fost două zile educative și captivante. Am dezbătut subiecte esențiale privind tulburările de limbaj și comunicare, dar și cum putem ajuta beneficiarii serviciului. Evenimentul a avut ca scop să informeze și sensibilizeze specialiștii logopezi, pentru a asigura calitatea programului de intervenție. Agenda primei zile...

Sesiunea de formare a formatorilor cu privire la integrarea dizabilității în răspunsul la criza refugiaților

AOPD a organizat sesiunea de formare a formatorilor cu privire la integrarea dizabilității în răspunsul la criza refugiaților. Timp de două zile, la Chișinău, în cadrul proiectului „Asigurarea drepturilor persoanelor refugiate cu dizabilități în gestionarea răspunsului de criză umanitară”, au fost instruite persoanele cu dizabilități, reprezentanții organizațiilor persoanelor cu dizabilități (OPD), precum și a organizațiile societății civile (OSC), care furnizează...

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, suport financiar pentru Serviciului Social ,,Echipă Mobilă”, extins de AOPD

Suntem bucuroși să anunțăm despre identificarea unor surse suplimentare de finanțare, care să permită dezvoltarea la un alt nivel a serviciului social ,,Echipă Mobilă” pentru copii cu dizabilități din mun. Chișinău. Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (Swiss Cooperation in Moldova) este finanțatorul care s-a oferit să cofinanțeze cu 3 120 de euro, activitățile planificate în perioada mai – august 2023,...

Asistenții sociali comunitari consolidați în mecanismul de referire și identificare a beneficiarilor Serviciului „Echipă mobilă”

Marți, 24 iulie, AOPD a organizat atelierul cu asistenții sociali comunitari, concentrat pe consolidarea mecanismelor de referire pentru copiii cu dizabilități. A fost o zi plină de învățare și colaborare. Agenda atelierului a inclus discuții relevante pe următoarele teme: Dimensiunile de bază ale sistemului de protecție a copilului cu dizabilități: cadrul normativ, determinarea dizabilității copilului, mecanism intersectorial de cooperare Servicii...

Valorizarea rolului social – aspecte practice

Vineri, 21 iulie 2023, am avut o zi productivă în cadrul proiectului implementat de Asociația Obștească ,,Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” – seminarul de formare ,,Valorizarea rolului social – aspecte practice”. Implementarea acestuia a fost posibilă cu sprijinul generos al Uniunii Europene, Fundației Soros Moldova, cofinanțat și implementat de Guvernul Elveției, în parteneriat cu Asociația Keystone...

Atelier cu medicii din Chișinău: ,,Cooperare intersectorială și management de caz pentru copiii cu dizabilități”

Vineri, 14 iulie, a avut loc atelierul cu genericul ,,𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐳 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢𝐢 𝐜𝐮 𝐝𝐢𝐳𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢”. Consultanta AOPD, Nelea Panfil, a petrecut sesiuni de instruire cu zece medici din mun. Chișinău.   Scopul atelierului a fost să fortifice mecanismele de referire și identificare a beneficiarilor Serviciului „Echipă mobilă”. Sesiunea de informare și sensibilizare a specialiștilor din medicină va asigura funcționarea...

Sesiune de consultare și validare a metodologiei de monitorizare privind implementarea unor politici

În această săptămână, echipele implicate în monitorizarea aplicării unor serii de politici destinate persoanelor cu dizabilități au avut o nouă ședință de lucru. În cadrul acesteia, responsabilii au prezentat, consultat și validat metodologia de monitorizare privind implementarea actelor normative selectate.   Până la această etapă, în proiect, echipele au beneficiat de: ședință introductivă, ședință ,,Monitorizarea implementării cadrului normativ”, ședință ,,Metodologia de cercetare”,...

Acțiuni de advocacy menite să contribuie la aplicarea modelului bazat pe drepturile omului în procesul de determinare a dizabilității

Trei grupuri de inițiativă regională, formate din membrii Organizațiilor Persoanelor cu Dizabilități, reprezentanții Asociațiilor de Părinți, reprezentanții OSC-urilor din domeniu, sunt susținute de AOPD în elaborarea și implementarea Planurilor de Advocacy la nivel regional. Activitățile, planificate pe o perioadă de nouă luni (martie – noiembrie 2023), au ca scop să contribuie la aplicarea modelului bazat pe drepturile omului în procesul...

Numărul tinerilor NEET cu dizabilitate angajați în câmpul muncii – descurajant de mic

Deși la nivel de țară sunt întreprinse acțiuni și implementate politici pe dimensiunea de angajare în câmpul muncii a tinerilor NEET cu dizabilități, numărul celor care obțin un loc de muncă este descurajant de mic. Situația alarmantă a fost analizată în cadrul discuției publice cu genericul „Rolul instituțiilor publice, societății civile, agenților economici în angajarea în câmpul muncii a tinerilor...

Ateliere și instruiri pentru actorii implicați în gestionarea refugiaților cu dizabilități. Proiect implementat de AOPD și UNFPA

Considerăm prioritar ca spectrul de necesități a persoanelor refugiate din Ucraina să fie acoperit inclusiv prin prisma dimensiunii de dizabilitate. Acest segment va asigura îndeplinirea responsabilității Guvernului Republicii Moldova de implementare a prevederilor Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (Art. 11 Protecția și siguranța persoanelor cu dizabilități în situații de criză și urgență). Având la bază acest scop, AOPD în...