Mesajul Președintelui

Muncim pentru o societate incluzivă și oportunități egale pentru persoanele cu dizabilități

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) întruneşte 51 de organizații non-guvernamentale care au misiunea comună de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități.

Organizaţiile membre ale AOPD îşi consolidează eforturile în scopul promovării politicilor și practicilor pozitive de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități, informării și sensibilizării opiniei publice despre persoanele cu dizabilități, problemele cu care se confruntă acestea, potențialul și nevoia lor de integrare socială.

AOPD contribuie la promovarea reformelor incluzive durabile pe diverse domenii: intervenţia timpurie, educația incluzivă, angajarea în câmpul muncii, dezinstituționalizarea și dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități. De asemenea, membrii AOPD participă activ la revizuirea propunerilor de politici elaborate de către Guvern și administrațiile publice locale în domeniul dizabilității, venind cu recomandări utile  de îmbunătățirea acestora.

Eficiența activității AOPD este determinată de parteneriatele stabilite cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, administrațiile publice de nivelul unu și doi, organizațiile donatoare din domeniu, precum și cu organizațiile societății civile naționale și internaționale. AOPD este membru cu drepturi depline a Alianței  Europene a Prestatorilor de Servicii pentru persoane cu dizabilități ( EASPD), precum și a Disabnet și beneficiază de suportul acestor organizații în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel național și internațional.

Sunt ferm convinsă că eforturile AOPD vor continua să aducă contribuții valoroase la susținerea și promovarea reformelor în domeniul dizabilității în Republica Moldova, iar datorită eforturilor depuse de organizaţiile membre a Alianţei, societatea noastră va deveni una incluzivă.

Cu considerație,
Lucia Gavriliţă,
Președintele AOPD