Mesajul Președintelui

       Muncim pentru o societate incluzivă și oportunități egale pentru persoanele cu dizabilități

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) și organizaţiile membre ale AOPD îşi consolidează eforturile în scopul promovării politicilor și practicilor pozitive de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități, informării și sensibilizării opiniei publice despre persoanele cu dizabilități, problemele cu care se confruntă acestea, potențialul și nevoia lor de integrare socială.

Sunt ferm convinsă că eforturile AOPD vor continua să aducă contribuții valoroase la susținerea și promovarea reformelor în domeniul dizabilității în Republica Moldova, iar datorită eforturilor depuse de organizaţiile membre a Alianţei, societatea noastră va deveni una incluzivă.

Cu considerație,
Vitalie Meșter,
Președintele AOPD