Sesiune de consultare și validare a metodologiei de monitorizare privind implementarea unor politici

Sesiune de consultare și validare a metodologiei de monitorizare privind implementarea unor politici

În această săptămână, echipele implicate în monitorizarea aplicării unor serii de politici destinate persoanelor cu dizabilități au avut o nouă ședință de lucru. În cadrul acesteia, responsabilii au prezentat, consultat și validat metodologia de monitorizare privind implementarea actelor normative selectate.
 
Până la această etapă, în proiect, echipele au beneficiat de: ședință introductivă, ședință ,,Monitorizarea implementării cadrului normativ”, ședință ,,Metodologia de cercetare”, precum și o serie de ședințe individuale. Scopul acestor activități este de a consolida capacitățile organizațiilor membre în monitorizarea politicilor publice și de a analiza situația privind accesul persoanelor cu dizabilități la dispozitive asistive, la asistență juridică garantată de stat și acces pe piața muncii.
În baza metodologiilor prezentate, cele trei organizații urmează să întreprindă următoarele acțiuni:
  • analiza documentară;
  • colectare de date;
  • aplicarea interviurilor, chestionarelor și focus grupurilor cu prestatori, beneficiari, etc.;
Rezultatele monitorizării urmează a fi prezentate la finalul anului 2023 în cadrul unui eveniment public și reflectate în rapoartele de monitorizare.
 
În luna aprilie, trei membri ai Alianței: Low Vision Moldova, Eco-Razeni și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova au început procesul de monitorizare a trei documente:
  1. Hotărârea Guvernului Nr. 567/2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice, cu modificările operate prin HG Nr. 128/2022;
  2. Hotărârea Guvernului Nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, Anexa 5 ;
  3. Hotărârea CNAJGS Nr. 16/2022 cu privire la aprobarea standardelor de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în procesul penal, contravențional și civil.
 
Acest proiect este realizat de AOPD în cadrul proiectului ,,Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europeană / East Europe Foundation – Moldova din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Partajează