Monthly Archives - februarie 2021

AOPD contractează servicii de consultanță pentru analiza politicilor din perspectiva de gen

În perioada  1 februarie - 30 noiembrie 2021 Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) implementează activitatea „Analiza politicilor din perspectiva de gen pentru sporirea accesibilității persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova”, sub-grantată în cadrul proiectului „Rețeaua de monitorizare a bugetelor sensibile la gen în Balcanii de Vest și Republica Moldova”, implementat de Asociația Keystone Moldova cu...