Seminar de formare continuă a logopezilor din cadrul serviciului social „Echipă Mobilă”

Seminar de formare continuă a logopezilor din cadrul serviciului social „Echipă Mobilă”

Am organizat cu succes seminarul de formare continuă, specializată, a logopezilor din cadrul serviciului social „Echipă Mobilă”. Au fost două zile educative și captivante. Am dezbătut subiecte esențiale privind tulburările de limbaj și comunicare, dar și cum putem ajuta beneficiarii serviciului. Evenimentul a avut ca scop să informeze și sensibilizeze specialiștii logopezi, pentru a asigura calitatea programului de intervenție.

Agenda primei zile a cuprins următoarele sesiuni, care au adus valoare și cunoștințe esențiale pentru specialiștii din domeniu:

Sesiunea I: Evaluarea specializată, evaluarea tulburărilor de limbaj și comunicare a beneficiarilor  – am explorat metodele de evaluare complexă a problemelor de limbaj și comunicare, pentru a putea oferi soluții personalizate și eficiente.

Sesiunea II: Elaborarea și realizarea programelor/planurilor de intervenție individualizate – am învățat cum să elaborăm planuri de intervenție adaptate nevoilor fiecărui beneficiar identificat cu deficiențe de limbaj, pentru a-i ajuta să-și depășească provocările și să-și dezvolte abilitățile.

Sesiunea III: Perfecționarea documentelor de lucru cu beneficiarii cu deficiențe de limbaj – am pus accent pe importanța unor documente adecvate și actualizate, precum formulare, fișe logopedice, programe de terapie logopedică și fișe de monitorizare a progreselor beneficiarilor.

Sesiunea IV: Activități de asistență metodică. Activități cu familia, părinții, reprezentanții legali – am discutat despre colaborarea cu familia și reprezentanții legali ai beneficiarilor noștri, pentru a dezvolta strategii eficiente de prevenire și ameliorare a deficiențelor de limbaj și comunicare.

A doua zi a continuat cu sesiuni pe următoarele compartimente:

Sesiunea I. Specificul lucrului logopedului cu copiii cu Tulburări ale Spectrului Autist (TSA). 

Sesiunea II. Metode și strategii în organizarea asistenței logopedice cu copii cu TSA.

Sesiunea III. Evaluarea progresului beneficiarului. Aspecte de organizare a activității logopedului.

Sesiunea IV. Monitorizarea și înregistrarea progresele beneficiarilor.

Seminarul a contribuit la perfecționarea abilităților profesionale și asigurarea unor servicii de calitate pentru beneficiarii ,,Echipă Mobilă”. Mulțumim tuturor participanților pentru entuziasmul și angajamentul de care au dat dovadă.

Acest proiect este implementat de Asociația Obștească ,,Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, cofinanțat de Guvernul Elveției, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis.

Partajează