Asistenții sociali comunitari consolidați în mecanismul de referire și identificare a beneficiarilor Serviciului „Echipă mobilă”

Asistenții sociali comunitari consolidați în mecanismul de referire și identificare a beneficiarilor Serviciului „Echipă mobilă”

Marți, 24 iulie, AOPD a organizat atelierul cu asistenții sociali comunitari, concentrat pe consolidarea mecanismelor de referire pentru copiii cu dizabilități. A fost o zi plină de învățare și colaborare. Agenda atelierului a inclus discuții relevante pe următoarele teme:

  • Dimensiunile de bază ale sistemului de protecție a copilului cu dizabilități: cadrul normativ, determinarea dizabilității copilului, mecanism intersectorial de cooperare
  • Servicii pentru copiii cu dizabilități: importanța referirii și informării la timp a părinților.
  • Identificare și intervenții în situații de risc. Coordonare și rolurile actorilor. Managementul de caz.

Atelierul a fost organizat cu scopul de a fortifica mecanismele de referire și identificare a beneficiarilor Serviciului „Echipă mobilă”, prin implicarea asistenților sociali comunitari. Prin asemenea pârghii este asigurată funcționarea procesului de selectare a cazurilor relevante. În acest mod tindem să sporim numărul solicitărilor în Serviciul social „Echipă mobilă” din municipiul Chișinău.

Evenimentul a adus împreună profesioniști din domeniul asistenței sociale și a oferit o platformă pentru schimbul de idei, bune practici, provocări, soluții,  contacte și colaborare.  Împreună, suntem hotărâți să continuăm să construim o societate mai incluzivă, unde fiecare copil cu dizabilități să primească sprijinul și îngrijirea de care are nevoie. Vă mulțumim din nou pentru implicare și susținere!

Acest proiect este implementat de Asociația Obștească ,,Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, cofinanțat de Guvernul Elveției, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis.

Partajează