Sesiunea de formare a formatorilor cu privire la integrarea dizabilității în răspunsul la criza refugiaților

Sesiunea de formare a formatorilor cu privire la integrarea dizabilității în răspunsul la criza refugiaților

AOPD a organizat sesiunea de formare a formatorilor cu privire la integrarea dizabilității în răspunsul la criza refugiaților. Timp de două zile, la Chișinău, în cadrul proiectului „Asigurarea drepturilor persoanelor refugiate cu dizabilități în gestionarea răspunsului de criză umanitară”, au fost instruite persoanele cu dizabilități, reprezentanții organizațiilor persoanelor cu dizabilități (OPD), precum și a organizațiile societății civile (OSC), care furnizează servicii persoanelor cu dizabilități, inclusiv refugiaților.

Evenimentul a debutat cu un mesaj de salut din partea Galinei Climov, director Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD)„Ne-am propus în cadrul proiectului să instruim actorii sociali în asigurarea suportului eficient a persoanelor refugiate cu dizabilități, precum și a altor actori cheie. Avem ca obiectiv să consolidăm competențele grupurilor țintă. Următoarele ateliere vor fi organizate până în luna noiembrie.” 

Marcela Dilion a facilitat sesiunile de formare a competențelor de trainer, de pregătire a instruirilor, a materialelor de suport selectarea și de aplicare a metodelor de învățarea interactive. Toate aceste etape au fost parcurse abordând domeniul de suport persoanelor refugiate cu dizabilități. În cadrul sesiunilor, participanții au identificat principiile și standardele internaționale cu privire la ajutorul umanitar; au discutat  despre integrarea dizabilității în coordonarea și asigurarea răspunsului la criza refugiaților; au stabilit metodele și sursele de  identificare a persoanele cu dizabilitate în contextul crizei refugiaților, mecanisme de asigurare a  accesului persoanelor strămutate/refugiate din Ucraina la diverse servicii și asistență în Republica Moldova.

Instruirea a fost petrecută inclusiv de expertul privind răspunsul umanitar incluziv din cadrul Oficiului Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), Alberto Tonon. Acesta a pus în aplicare exerciții practice și analize pe sectoare specifice, privind răspunsul umanitar incluziv.  

A doua zi a continuat cu activități pe următoarele compartimente:

  1. Accesul persoanelor strămutate/refugiate din Ucraina la diverse servicii și asistență în Republica Moldova (instituții responsabile, programe, societatea civilă);
  2. Femei și fete cu dizabilități- servicii sensibile la gen;
  3. Violență bazată pe gen: identificare și suport în gestionarea situațiilor de criză;
  4. Răspuns la criza umanitară- măsuri necesare pentru un suport calitativ al persoanelor refugiate cu dizabilități.

Ciclul de instruiri face parte din programul „Mainstreaming a disability inclusive humanitarian response to the Ukrainian refugee crisis”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (UNPRPD), implementat de UNFPA Moldova și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova.

Partajează