Acțiuni de advocacy menite să contribuie la aplicarea modelului bazat pe drepturile omului în procesul de determinare a dizabilității

Acțiuni de advocacy menite să contribuie la aplicarea modelului bazat pe drepturile omului în procesul de determinare a dizabilității

Trei grupuri de inițiativă regională, formate din membrii Organizațiilor Persoanelor cu Dizabilități, reprezentanții Asociațiilor de Părinți, reprezentanții OSC-urilor din domeniu, sunt susținute de AOPD în elaborarea și implementarea Planurilor de Advocacy la nivel regional. Activitățile, planificate pe o perioadă de nouă luni (martie – noiembrie 2023), au ca scop să contribuie la aplicarea modelului bazat pe drepturile omului în procesul de determinare a dizabilității. 

 

Obiective proiectului:

  • Evaluare rapidă a situației privind determinarea dizabilității în regiunile selectate;
  • Organizarea cursurilor/sesiunilor care să faciliteze/sprijine dezvoltarea planurilor de advocacy;
  • Implementarea planurile de advocacy prin oferirea de granturi grupurilor regionale formate din OPD și grupuri de informare;
  • Facilitarea participării la procesele de luare a deciziilor, în scopul promovării tranziției de la abordarea medicală la cea bazată pe drepturile omului, în determinarea dizabilității.

 

Obiectivele trasate vor fi realizate prin intermediul mai multor activități, printre care: 

  • Facilitarea dezvoltării planurilor comune de advocacy ( prin implicarea Organizațiilor Persoanelor cu Dizabilități, organizațiilor prestatoare de servicii, activiștilor civici,), care să influențeze trecerea de la modelul medical de abordare a persoanelor cu dizabilități la cel bazată pe drepturi.
  • Coaching continuu pentru OPD în implementarea advocacy planuri.

 

La final de proiect, urmărim să contabilizăm următoarele rezultate: 

  1. OPD, activiști civici, femei cu dizabilități, părinți ai copiilor cu dizabilități sunt abilitate și participă în acțiuni de advocacy  pentru o abordare bazată pe drepturile omului în determinarea dizabilității;
  2. Raportul de evaluarea situațională privind determinarea dizabilității în regiunile selectate elaborat;
  3. Mecanismele de determinare a dizabilității bazate pe drepturi se regăsesc pe agenda autorităților.
  4. Coaching continuu pentru OPD în implementarea planurilor de advocacy asigurat.

AOPD, în calitate de partener al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), implementează proiectul ,,Schimbarea Paradigmei pentru abordarea dizabilității prin servicii incluzive, guvernanță și responsabilitate socială în Republica Moldova”. Activitățile sunt organizate din sursele Programului ,,Parteneriate ale Agențiilor ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Partajează