Numărul tinerilor NEET cu dizabilitate angajați în câmpul muncii – descurajant de mic

Numărul tinerilor NEET cu dizabilitate angajați în câmpul muncii – descurajant de mic

Deși la nivel de țară sunt întreprinse acțiuni și implementate politici pe dimensiunea de angajare în câmpul muncii a tinerilor NEET cu dizabilități, numărul celor care obțin un loc de muncă este descurajant de mic. Situația alarmantă a fost analizată în cadrul discuției publice cu genericul „Rolul instituțiilor publice, societății civile, agenților economici în angajarea în câmpul muncii a tinerilor NEET cu dizabilități și provocările cu care se confruntă”. 

La evenimentul organizat de către Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD) au participat circa 30 de experți din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, precum și angajatori din diverse domenii.

Galina Climov, director AOPD: ,,Angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități este o prioritate pe agenda autorităților. Deducem acest lucru în urma aprobării politicilor naționale, a cadrului legal și a măsurilor active de susținere a angajatorilor, în angajarea persoanelor cu dizabilități. Atenție se acordă și categoriei tinerilor NEET cu dizabilități, potențialul cărora trebuie valorificat. Totuși, implementarea politicilor este anevoioasă și necesită o abordare complexă. Situația poate fi îmbunătățită doar cu o bună colaborare între actorilor sociali și instituțiile responsabile.”

Alina Prodan, manageră de proiecte AOPD: ,,Autoritățile nu au sistem centralizat care să asigure evidența tinerilor NEET, în mod special a tinerilor NEET cu dizabilități. Acest număr poate fi estimat cu aproximație doar din Ancheta Forței de Muncă. Situația rămâne critică pe această dimensiune, în condițiile în care nu avem nicio instituție care să monitorizeze acești tineri. Toate împreună fac imposibilă urmărirea evoluției în timp a angajării la muncă a tinerilor NEET cu dizabilități.”

Cei prezenți la discuție au împărțit din experiențele în calitate de tineri NEET cu dizabilitate, în calitate de organizație care asistă angajarea acestor persoane, ori în calitate de angajator.

Tamara Andrieș, tânără cu dizabilitate locomotorie: ,,Am studiat la Școala Profesională din Bălți. Pe parcursul anilor de studii am locuit singură, departe de familie. Am întâmpinat dificultăți, însă am reușit să-mi iau diploma de studii. Ulterior, deși am participat la multe interviuri, angajatorii fie îmi spuneau în față că nu voi face față jobului, fie nu eram contactată după interviu. A fost visul meu să-mi găsesc un loc de muncă, însă nu s-a realizat. Într-un final, cu suportul AOPD, mi-am deschis o afacere de familie. Cultiv legume în seră. Vreau ca tinerii cu dizabilități să aibă experiențe mai pozitive decât mine. Sunt necesare schimbări.”

Conform Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, autoritățile au obligația de a pune în aplicare articolul care vizează identificarea tinerilor NEET, prin contractarea prestatorilor privați. Reprezentanții Ministerului Muncii au trecut în revistă și obiectivele reformei ANOFM, care urmează să fi implementată. Obiectivul general urmărit de reformă este ca mai multe persoane aflate în căutarea unui loc de muncă/șomeri și angajatori găsesc mai repede un loc muncă/forță de muncă necesară prin intermediul ANOFM. Cei de la minister au dat asigurări că va fi luat în calcul și dimensiunea tinerilor NEET cu dizabilități.

Ion Bulicanu, specialist în cadrul Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități: ,,În legislație, dar și în alte regulamente este necesară stabilirea unor recomandări pentru angajatori, în procesul de angajare. Cei din urmă trebuie instruiți cum să organizeze etapa de recrutare, atunci când printre aplicanți sunt și persoane cu dizabilități. Am avut cazuri în care aceștia au tratat situația discriminatoriu, au refuzat să ofere conținut adaptat pentru potențialul angajat sau chiar i-a dat afară din oficiu.”

Mihaela Baizac, reprezentanta SRL Kaufland: ,,Rețeaua de magazine este deschisă pentru angajarea persoanelor cu dizabilități. Pentru a crește numărul persoanelor cu dizabilități angajate în câmpul muncii, consider necesară informarea proprietarilor de companii. Mai exact, mă refer la conținut informațional care să explice, să instruiască cum este posibilă angajarea persoanelor cu dizabilități, cum pot fi adaptate locurile de muncă. Ei nu știu cum să identifice eficient sarcini pentru aceste persoane, care să se plieze în funcție de dizabilitate.” 

Potrivit Biroului Național de Statistică, numărul estimat al tinerilor NEET cu dizabilități este de circa 12 200 de persoane, cu vârsta de 15 – 34 de ani. Sursa mai indică că 13,5% dintre persoanele cu dizabilități participă la piața forței de muncă. Conform datelor Raportului de analiză privind situația tinerilor NEET cu dizabilități din Republica Moldova, realizat de AOPD, 48% din tinerii cu dizabilități fac parte din categoria NEET. Din acest număr, cca 75% sunt tineri din localitățile rurale. Majoritatea tinerilor din categoria NEET susțin că sunt dominați de emoții negative cum ar fi: senzația de singurătate, izolare, lipsa unui sens în viață, incapacitatea de a face schimbări.

În perioada 2021-2024, AOPD, implementează proiectul „Abilitarea economică și integrarea socio-profesională a tinerilor NEET cu dizabilități”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene. În cadrul proiectului, AOPD  a implementat pledoarie pentru Programul național pentru ocuparea forței de muncă pe anii 2022 – 2026, a identificat tinerii NEET cu dizabilitate la nivel local, a colaborat cu autoritățile la nivel local, a evaluat vocațional tinerii NEET cu dizabilitate din trei regiuni ale țării, a organizat sesiuni de instruire economică pentru tinerii NEET cu dizabilitate, a oferit suport în scrierea și punerea în practică a unui plan de afaceri, a organizat ședințe de consiliere cu membrii familiilor celor incluși în proiect, a efectuat achiziții pentru afaceri și a petrecut vizite la alți antreprenori, pentru schimb de experiență.

 

Partajează