Istoria Alianței

La 27 septembrie 2007, Asociația „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (AOPD) a fost înregistrată la Ministerul Justiției cu numărul 1013620006757 ca entitate juridică, fiind o uniune deschisă, independentă și apolitică, formată din ONG-uri active în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Din anul 2001 și până în 2007, ONG-urile participante la Forumul Național al ONG-urilor au constituit Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități. Aceasta activa ca și structură neformală, a cărei membri colaborau și implementau acțiuni și proiecte comune în baza unui Memorandum de colaborare.

În prezent, AOPD întrunește 60 ONG-uri membre de pe întreg teritoriul Republicii Moldova și funcționează în baza principiilor benevole la care poate adera orice organizație de profil, împărtășind scopurile și obiectivele Asociației.

Misiunea AOPD este de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova prin colaborarea cu autoritățile publice ale statului în vederea creării unui mediu cu oportunități egale de realizare a potențialului pentru persoanele cu dizabilități.

Viziunea: Persoane cu dizabilităţi integrate social şi cu oportunităţi egale de realizare a potenţialului în Republica Moldova.

Scopul AOPD este de a dezvolta abordări și principii comune de promovare a drepturilor și incluziunii persoanelor cu dizabilități, în vederea îmbunătățirii calității vieții pentru aceste persoane și familiile lor.

Prin urmare, în vederea atingerii scopului, AOPD și-a stabilit următoarele obiective:

  • Consolidarea capacităților AOPD în calitate de forță de acțiune a societății civile;
  • Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități prin intermediul activităților de advocacy și dezvoltarea parteneriatelor funcționale cu autoritățile publice ale Republicii Moldova;
  • Schimbarea atitudinii scoietății față de persoanele cu dizabilități, prin informarea și sensibilizarea opiniei publice cu privire la abilitățile și succesele persoanele cu dizabilități, dar și cu privire la problemele și necesitățile acestora.