Angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități

Educație incluzivă

Dezinstituționalizare și dezvoltarea serviciilor socio-medicale

Elaborarea politicilor publice de incluziune

Asigurarea condițiilor de accesibilitate

Intervenție timpurie

CE facem?

Asociația „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (AOPD) este o uniune deschisă a peste 51 de organizații ale societății civile, naționale și locale, care promovează incluziunea socială și drepturile persoanelor cu dizabilități.

  • Desfășurarea acțiunilor de capacitare și consolidare a organizațiilor membre;
  • Organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a publicului pentru schimbarea atitudinii față de persoanele cu dizabilități;
  • Monitorizarea cadrului legal și de politici privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;
  • Organizarea și susținerea acțiunilor publice pentru accesibilizarea mediului fizic și informațional;
  • Colaborarea cu autoritățile publice locale și naționale pentru implementarea politicilor de incluziune;
  • Elaborarea rapoartelor de alternativă și studiilor privind situația persoanelor cu dizabilități;
  • Organizarea acțiunilor de pledoarie pentru drepturile persoanelor cu dizabilități la nivel internațional.

Ultimele Noutăți și Evenimente

Raport de monitorizare – Implementarea ordinului MECC Nr. 209 din 27.02.2018 cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general

Raport de monitorizare învățământul general Citește mai mult

Raport de monitorizare – Implementarea Hotărârii Guvernului Nr. 70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual din perspectiva asigurării accesului tinerilor cu dizabilități la programele de formare

Raport de monitorizare învățământ dual Citește mai mult

Raport de monitorizare – Implementarea Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Nr. 1430 din 25.09.2018 cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind educația incluzivă în învățământul profesional tehnic

ilovepdf_merged Citește mai mult

Tinerii cu dizabilități din R. Moldova au acces limitat la programele de formare profesională prin învățământ dual

Deși programele de formare profesională prin învățământ dual se implementează în Republica... Citește mai mult

Accesibilitate redusă pentru elevii cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățământ profesional tehnic

Pilotarea Reperelor metodologice privind educația incluzivă în învățământul profesional tehnic a operat... Citește mai mult

Serviciile de suport educațional în instituțiile de învățământ general nu acoperă necesitățile copiilor cu cerințe educaționale speciale

Monitorizarea implementării Reperelor metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile... Citește mai mult