Documente de poziție

Nr. 017 din 04.03.2021 – Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la pilotarea Centrelor unificate de prestare a serviciilor

Nr. 19 din 16.03.2021 – Aviz la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă

Nr. 027 din 29.03.2021 – Aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor active normative (nr. 71 din 15.03.2021) (modificarea art. 17 al Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități)

Nr. 035 din 30.04.2021 – Opinie cu privire la ghidul metodologic privind integrarea prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare în documentele de planificare, documentele de politici publice și actele normative la nivel național

Nr. 58 din 30.06.2021 – Aviz la proiectul Strategiei Educație 2030 și al Programului de implementare a Strategiei

Nr. 61 din 03.08.2021 – Priorități AOPD pentru Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie

Nr. 62 din 03.08.2021 – Priorități AOPD pentru noul Guvern

Nr. 074 din 02.09.2021 – Modificări în art. 5 al. 2 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii

Nr. 078 din 09.09.2021 – Aviz la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniul sănătate

Nr. 079 din 09.09.2021 – Aviz la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniile infrastructură și dezvoltare regională

Nr. 080 din 09.09.2021 – Aviz la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniile muncă și protecție socială

Nr. 081 din 09.09.2021 – Aviz la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniile educație și cercetare, tineret și sport, relații interetnice

Nr. 091 din 16.11.2021 – Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2022

Nr. 092 din 19.11.2021 – Aviz la Regulamentul-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor OSC

Nr. 093 din 19.11.2021 – Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului (număr unic 488/MMPS/2021) (echipamente asistive)

Nr. 094 din 23.11.2021 – Aviz la proiectul de lege privind Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 254 din 06.06.2016

Nr. 099 din 30.12.2021 – Solicitare pentru includerea acțiunilor necesare pentru a asigura utilizarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 de către persoanele cu dizabilități senzoriale (Serviciul 112)

Nr. 100 din 30.12.2021 – Solicitare pentru includerea acțiunilor și bugetarea resurselor suficiente pentru îmbunătățirea accesul persoanelor cu dizabilități la servicii de sănătate (MS și Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie)

Nr. 101 din 30.12.2021 – Solicitare pentru includerea acțiunilor și bugetarea resurselor suficiente pentru a îmbunătăți accesul persoanelor cu dizabilități la servicii de sănătate (CNAM)

Nr. 104 din 30.12.2021 – Recomandări privind asigurarea măsurilor de protecție și accesibilitate a persoanelor cu dizabilități din perspectiva bugetării sensibile la gen (MS)

Nr. 105 din 30.12.2021 – Recomandări privind asigurarea măsurilor de protecție și accesibilitate a persoanelor cu dizabilități din perspectiva bugetării sensibile la gen (MMPS)

Nr. 106 din 30.12.2021 – Recomandări privind asigurarea măsurilor de protecție și accesibilitate a persoanelor cu dizabilități din perspectiva bugetării sensibile la gen (MF)

Nr. 107 din 30.12.2021 – Recomandări privind asigurarea măsurilor de protecție și accesibilitate a persoanelor cu dizabilități din perspectiva bugetării sensibile la gen (Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie)

Nr. 108 din 30.12.2021 – Recomandări privind asigurarea măsurilor de protecție și accesibilitate a persoanelor cu dizabilități din perspectiva bugetării sensibile la gen (MIDR)

Scrisoare de poziție a Platformei pentru Egalitate de Gen în contextul adoptării Legii bugetului de stat pentru 2022