Monthly Archives - iunie 2024

Consolidarea eforturilor de pledoarie și fortificarea competențelor membrilor AOPD

Consolidarea eforturilor de pledoarie și fortificarea competențelor membrilor AOPD a fost scopul major al activităților organizate pe 7 iunie 2024. În prima parte a zilei membrii AOPD s-au întrunit în  Adunarea Generală  anuală. Pe ordinea de zi a Adunării Generale s-au regăsit subiecte importante precum: prezentarea raportului de activitate pentru anul 2023, ajustarea planului de activitate pentru anul curent, situația gestiunii resurselor...

Voluntariat pentru Incluziune Socială

  Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina (ASCHF din Peresecina) a implementat, în premieră, un program de voluntariat care promovează colaborarea între tinerii voluntari și tinerii cu dizabilități din Raionul Orhei, oferindu-le voluntarilor oportunitatea de a aduce o schimbare reală în comunitate. Etapele programului de voluntariat În perioada noiembrie - decembrie 2023, voluntarii au beneficiat de un curs gratuit...

Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul Național de Dezvoltare pentru anii 2025-2027

Guvernul Republicii Moldova a aprobat la data de 29 mai Planul Național de Dezvoltare (PND) pentru anii 2025-2027. Principalele acțiuni și reforme care se regăsesc în document includ prioritățile de politici publice pe termen mediu pentru anii 2025-2027, care urmează a fi implementate prin intermediul numeroaselor proiecte de dezvoltare. Acțiunile de reformă proiectate vor contribui direct la modernizarea infrastructurii, reformarea sistemului de asistență...