Monthly Archives - decembrie 2020

A fost adoptată o lege nouă care reglementează activitatea organizațiilor necomerciale

În data de 11 iunie 2020, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea organizațiilor necomerciale. Odată cu intrarea în vigoare a acestei legi au fost abrogate Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești și Legea nr. 581/1999 cu privire la fundații. Legea nouă stabilește principiile de constituire, înregistrare, de desfășurare și încetare a activității organizațiilor necomerciale, precum și procedura de obținere...

Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj a fost modificată

Prin Legea nr. 137 din 16.07.2020 a fost modificată Legea nr. 105  cu privire la ocuparea forței de muncă și asigurarea de șomaj. Astfel, au fost introduse articolele 291 care reglementează angajarea asistată și 292 care se referă la identificarea tinerilor NEET. Serviciile de angajare asistată se prestează persoanelor cu dizabilități cu statut de șomer, direcționați de către subdiviziunea teritorială la...

Ședință de totalizare a activității Platformei organizațiilor active în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități

Membrii Platformei organizațiilor active în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități s-au întrunit miercuri, 23 decembrie, în cadrul ședinței de totalizare a activității Platformei pe parcursul anului 2020. Ședința a început cu un cuvânt de salut din partea președintei Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova (AOPD), Lucia Gavriliță. În cadrul evenimentului, desfășurat în format online, au fost prezentate...

VIDEO// Gradul de implementare a Planului de acțiuni privind reforma sistemului de determinare a dizabilității pe parcursul anului 2019

Doar trei din nouă acţiuni ale Planului pentru anul 2019 privind reforma sistemului de determinare a dizabilității au fost realizate integral. Cât priveşte gradul de realizare a indicatorilor, 43% din aceştia au fost realizaţi, 26% sunt în curs de realizare, 9% în curs de realizare cu termen depăşit şi 22% – nerealizaţi. https://www.youtube.com/watch?v=DEQjGlT_tQQ Patru din nouă acţiuni monitorizate cu caracter permanent nu...

VIDEO// Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive pentru anii 2011-2020 nu a fost implementat în totalitate

Raportul de activitate al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) pentru anul 2019 nu include toate rezultatele privind Planul de acțiuni pentru anul 2019 a Programului de dezvoltare a educației incluzive, iar datele din diferite rapoarte publicate diferă sau includ parțial informația privind rezultatele obținute. Astfel, este complicat de a identifica care sunt obiectivele realizate şi ce urmează să se...

Raport de monitorizare a Planului de acțiuni 2019 al Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională de Asistență Socială pentru anii 2018-2026

Raport de monitorizare a Planului de acțiuni 2019 al Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de ANAS

VIDEO// Dificultăți în implementarea Programului național de dezinstuţionalizare a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale

Doar șase din 25 de acțiuni planificate pentru anul 2019, în cadrul Programului naţional de dezinstuţionalizare a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de ANAS, au fost realizate. Trei acțiuni sunt în proces de realizare în termenii stabiliți, șapte sunt în proces de realizare cu întârziere, iar nouă nu au fost realizate, se arată într-un raport...