Ateliere și instruiri pentru actorii implicați în gestionarea refugiaților cu dizabilități. Proiect implementat de AOPD și UNFPA

Ateliere și instruiri pentru actorii implicați în gestionarea refugiaților cu dizabilități. Proiect implementat de AOPD și UNFPA

Considerăm prioritar ca spectrul de necesități a persoanelor refugiate din Ucraina să fie acoperit inclusiv prin prisma dimensiunii de dizabilitate. Acest segment va asigura îndeplinirea responsabilității Guvernului Republicii Moldova de implementare a prevederilor Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (Art. 11 Protecția și siguranța persoanelor cu dizabilități în situații de criză și urgență).

Având la bază acest scop, AOPD în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), și-a propus, să capaciteze actorii implicați în gestionarea refugiaților cu dizabilități și a familiilor acestora, a reprezentanților Serviciilor ,,Spații Sigure”, a poliției, a asistenților sociali, a angajaților din sănătate și justiție, precum și a reprezentanților societății civile din domeniul dizabilității. Circa o sută de responsabili vor fi implicați în ateliere și instruiri.

În urma sesiunilor estimăm ca cei implicați să distingă cu exactitate tipurile de dizabilitate, să abordeze persoanele cu dizabilități prin prisma drepturilor, să cunoască aspecte ale legislației naționale și internaționale, să poată evalua necesitățile în acordarea serviciilor de suport, să combată discriminarea pe criteriu de dizabilitate, să garanteze accesul la sănătate, educație și angajare în câmpul muncii.

Activitățile fac parte din proiectul „Asigurarea drepturilor persoanelor refugiate cu dizabilități în gestionarea răspunsului de criză umanitară”. În perioada de implementare a proiectului, aprilie – noiembrie 2023, am trasat următoarele obiective:

  1. Consolidarea cadrului legislativ și a mediului de politici bazat pe dovezi pentru a se alinia mai bine la CDPD.
  2. Extinderea modelului biopsihosocial de evaluare a dizabilității și a sistemului de determinare a statutului.
  3. Optimizarea măsurilor de protecție socială pentru copiii cu dizabilități.
  4. Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate legate de sănătatea sexuală și reproductivă și violența bazată pe gen pentru refugiații ucraineni cu dizabilități prin procese de învățare reciprocă.
  5. Promovarea accesului la mediul fizic, oportunități de angajare, servicii pentru persoanele cu dizabilități, prin eradicarea stigmatizării și proliferarea stereotipurilor.

Ciclul de instruiri face parte din programul „Mainstreaming a disability inclusive humanitarian response to the Ukrainian refugee crisis”, finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (UNPRPD), implementat de UNFPA Moldova și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova (AOPD).

Partajează