Monthly Archives - aprilie 2022

Sporirea accesului persoanelor cu dizabilități la tratament în cadrul Programelor speciale

În data de 13 aprilie 2022, Ministerul Sănătății a anunțat despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Planului sectorial anticorupție în domeniul sănătății şi asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2022-2023, în baza Planului sectorial anticorupție în domeniul sănătății şi asigurării obligatorii de asistenta medicală pentru anii 2018-2020, aprobat prin HG 892/2018. Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R....

Reziliența devine un imperativ pentru asigurarea durabilității și eficienței serviciilor sociale

Pandemia COVID-19 a arătat o dată în plus că reziliența și durabilitatea serviciilor sociale sunt două exigențe care trebuie puse la baza oricărui proiect de creare a unui serviciu. Reziliența este capacitatea de adaptare și răspuns la eventuale schimbări neprevăzute, fenomene și eșecuri. Pandemia a fost un astfel de factor, unele servicii sociale având dificultăți în procesul de lucru cu...