Monthly Archives - noiembrie 2021

Concurs de selectare a unei companii de audit

Asociația Obștească „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități” din Republica Moldova anunţă concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al proiectului „Mobilizare pentru drepturi”, implementat cu suportul financiar al Reprezentanței IM Swedish Development Partner din Republica Moldova. Oferta trebuie sa conțină următoarele date: Numele companiei de audit; Oferta de preț; Certificate ale companiei; Numele auditorului; ...

Mai multe proiecte de hotărâri ale Guvernului, consultate de membrii Platformei organizațiilor active în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități

Astăzi, membrii Platformei organizațiilor active în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități au consultat mai multe proiecte de hotărâri ale Guvernului privind asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice a nevăzătorilor și slabvăzătorilor, mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor ONG-urilor și aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2022. Astfel, proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” a fost...