Atelier cu medicii din Chișinău: ,,Cooperare intersectorială și management de caz pentru copiii cu dizabilități”

Atelier cu medicii din Chișinău: ,,Cooperare intersectorială și management de caz pentru copiii cu dizabilități”

Vineri, 14 iulie, a avut loc atelierul cu genericul ,,𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐳 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢𝐢 𝐜𝐮 𝐝𝐢𝐳𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢”. Consultanta AOPD, Nelea Panfil, a petrecut sesiuni de instruire cu zece medici din mun. Chișinău.
 
Scopul atelierului a fost să fortifice mecanismele de referire și identificare a beneficiarilor Serviciului „Echipă mobilă”. Sesiunea de informare și sensibilizare a specialiștilor din medicină va asigura funcționarea mecanismului de referire a cazurilor relevante către Serviciul „Echipă mobilă” și va crește numărul solicitărilor.
 
𝐀𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐭̦𝐢𝐢 𝐩𝐞 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞:
I. Dimensiunile de bază ale sistemului de protecție a copilului cu dizabilități.
II. Servicii pentru copiii cu dizabilități – importanța referirii și informării la timp a părinților.
III. Identificare și intervenție în situații de risc. Coordonare și rolul actorilor, Managementul de caz.
 
Am identificat modalități de îmbunătățire, coordonare și colaborare între sectoarele implicate în asistența copiilor cu dizabilități din mun. Chișinău. Am discutat despre bunele practici în managementul de caz, precum și despre nevoia de a crea rețele solide de suport și intervenție timpurie. Înțelegerea comună a importanței unei abordări integrate și a cooperării dintre responsabili, ne va ajuta să asigurăm o mai bună calitate a vieții pentru copiii cu dizabilități și familiile lor. Suntem recunoscători tuturor medicilor prezenți pentru contribuție și deschiderea pentru schimbare. Mulțumim participanților și partenerilor noștri pentru sprijinul necondiționat.
 
Proiectul „Extinderea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități din municipiul Chișinău” este implementat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova, finanțat din resursele Uniunii Europene, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și Institutum Virtutes Civilis, cofinanțat de Swiss Cooperation Office în Moldova.

Partajează