Anunțuri

Proiectul Safe Spaces 2024: Consolidarea capacităților și combaterea violenței bazate pe gen

Organizația AOPD se angajează să promoveze egalitatea de gen și să combată violența bazată pe gen în cadrul proiectului UNFPA „Safe Spaces 2024”. Acest proiect are două obiective majore: consolidarea capacităților organizațiilor membre AOPD și creșterea capacităților prestatorilor de servicii și a titularilor de drepturi, în special fete și femei cu dizabilități. Implementarea proiectului începe în ianuarie 2024 și va...

Concurs de selectare a unui consultant care să capaciteze organizațiile membre în elaborarea rapoartelor de monitorizare

Titlul funcției: Servicii de consultanță (persoană fizică sau juridică) în vederea capacitării a trei organizații membre ale AOPD pentru elaborarea rapoartelor de monitorizare a trei politici publice. Proiect: ”Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”. Scopul proiectului:  Sporirea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin îmbunătățirea mecanismelor de implementare a politicilor de incluziune și a cadrului legislativ general. Informație generală...

AOPD este în căutarea unui consultant care să elaboreze strategia de dezvoltare organizațională

AO Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova ( AOPD), este o rețea națională de Organizații a Societății Civile care promovează incluziunea și drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente AOPD include 56 OSC-uri. În perioada Iulie 2023- Decembrie 2024, AOPD implementează proiectul ,,OPD mai puternice pentru o mișcare rezistentă a persoanelor cu dizabilități și un răspuns umanitar incluziv”, cu suportul...

Concurs de selectare a unui consultant care să instruiască membrii AOPD privind regulile și normele de tehnică legislativă

AO Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova ( AOPD), este o rețea națională de Organizații a Societății Civile care promovează incluziunea și drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente AOPD include 56 OSC-uri. În perioada Iulie 2023- Decembrie 2024, AOPD implementează proiectul ,,OPD mai puternice pentru o mișcare rezistentă a persoanelor cu dizabilități și un răspuns umanitar incluziv”, cu suportul...

AOPD anunță concurs de selectare a unui consultant care să întocmească o analiză de impact

AO Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova ( AOPD), este o rețea națională de Organizații a Societății Civile care promovează incluziunea și drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente AOPD include 56 OSC-uri. În perioada Iulie 2023- Decembrie 2024, AOPD implementează proiectul ,,OPD mai puternice pentru o mișcare rezistentă a persoanelor cu dizabilități și un răspuns umanitar incluziv”. Scopul proiectului este consolidarea...

Prelungim concursul de selectare a unui consultant

AO Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova ( AOPD), este o rețea națională de Organizații a Societății Civile care promovează incluziunea și drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente AOPD include 56 OSC-uri. În perioada Iulie 2023 - Decembrie 2024, AOPD implementează proiectul ,,OPD mai puternice pentru o mișcare rezistentă a persoanelor cu dizabilități și un răspuns umanitar incluziv”, cu...

Anunț: concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar

Asociația Obștească „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități” din Republica Moldova anunță concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al proiectului „ AOPD – promotor și monitor al drepturilor omului” cu suportul financiar al Reprezentanței IM Swedish Development Partner din Republica Moldova. Oferta Companiei de audit va conțină următoarele date: · Numele companiei de audit; · Oferta...

Anunț de selectare a doi activiști civici în scopul fondării unei Organizații a Societății Civile

AO Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) este o rețea națională de Organizații a Societății Civile, care promovează incluziunea și drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente, AOPD include 56 OSC-uri. În perioada iulie 2023- decembrie 2024, AOPD implementează proiectul ,,OPD mai puternice pentru o mișcare rezistentă a persoanelor cu dizabilități și un răspuns umanitar incluziv”, cu suportul financiar...

Oportunitate de participare activă la procesul de monitorizare a politicilor publice în 2024

Dragi membri AOPD, vă anunțăm despre oportunitatea de a contribui activ la procesul de monitorizare a politicilor publice în anul 2024. Este esențial să fim implicați și informați cu privire la deciziile care ne influențează comunitatea. Secretariatul AOPD va oferi suport deplin în acest proces, inclusiv asistență în monitorizarea politicilor publice la nivel local și central. Mai mult ca atât, punem la...

AOPD contractează servicii de filmare și montare

Te pricepi să filmezi și să editezi imagini video? Știi cum să împachetezi o poveste de succes într-o istorie bună de urmărit la ecran? Ești creativ și poți adresa întrebările potrivite, capabile să scoată în evidență cele mai importante momente? Dacă răspunsul este da, fie că ești persoană fizică sau juridică, noi te căutăm! AOPD contractează servicii de filmare și...