VIDEO// Gradul de implementare a Planului de acțiuni privind reforma sistemului de determinare a dizabilității pe parcursul anului 2019

VIDEO// Gradul de implementare a Planului de acțiuni privind reforma sistemului de determinare a dizabilității pe parcursul anului 2019

Doar trei din nouă acţiuni ale Planului pentru anul 2019 privind reforma sistemului de determinare a dizabilității au fost realizate integral. Cât priveşte gradul de realizare a indicatorilor, 43% din aceştia au fost realizaţi, 26% sunt în curs de realizare, 9% în curs de realizare cu termen depăşit şi 22% – nerealizaţi.

Patru din nouă acţiuni monitorizate cu caracter permanent nu indică indicatori de rezultate numerici. Lipsesc date despre resursele financiare utilizate pentru implementarea acţiunilor prevăzute în Plan. În cazul anumitor acţiuni, indicatorii de progres raportaţi diferă de indicatorii stabiliţi. Rapoartele statistice privind situația persoanelor cu dizabilități nu conțin date dezagregate pe tipul de dizabilitate, iar Raportul pentru anul 2019 al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM) include parțial rezultatele privind implementarea reformei de determinare a dizabilității.

Pentru implementarea reformei, se recomandă consultarea persoanelor cu dizabilităţi şi a organizaţiilor care le reprezintă în procesul de luare a deciziilor privind soluţiile optime pentru reformarea sistemului de determinare a dizabilităţii. De asemenea, dezvoltarea sau îmbunătăţirea managementului instituţional, orientat spre calitate şi satisfacerea beneficiarilor, precum şi asigurarea interpretatului în limbaj mimico-gestual la ședința comisiei de determinare a dizabilității în cazul evaluării dosarului în prezenţa persoanelor cu dizabilitate de auz. Alte recomandări țin de îmbunătățirea continuă a sistemului de stocare și arhivă a dosarelor persoanelor care expertizează dizabilitatea și asigurarea accesului specialiștilor la arhive. De asemenea, este necesară completarea corectă a Programului individual de reabilitare și incluziune socailă și elaborarea și actualizarea sistematică a hărții serviciilor de suport pentru persoanele cu dizabilități în conformitate cu cele indicate în Programul individual de reabilitare și incluziune socială, disponibile la nivel național.

Monitorizarea a fost realizată în cadrul proiectului „Parteneriate naţionale şi implicare locală pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de AOPD cu suportul Fundaţiei Est – Europene, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Guvernul Suediei.

Partajează