VIDEO// Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive pentru anii 2011-2020 nu a fost implementat în totalitate

VIDEO// Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive pentru anii 2011-2020 nu a fost implementat în totalitate

Raportul de activitate al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) pentru anul 2019 nu include toate rezultatele privind Planul de acțiuni pentru anul 2019 a Programului de dezvoltare a educației incluzive, iar datele din diferite rapoarte publicate diferă sau includ parțial informația privind rezultatele obținute. Astfel, este complicat de a identifica care sunt obiectivele realizate şi ce urmează să se întreprindă în viitor în acest domeniu. Acestea sunt constatări ale raportului de monitorizare a gradului de implementare a Planului de acțiuni pe anii 2019-2020 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020, realizat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).    

Din cele 37 de sub-acțiuni monitorizate incluse în cinci domenii de intervenție, 20 de sub-acțiuni (54%) au fost realizate în termenii stabiliți, 16 sub-acțiuni (43%) sunt în curs de realizare, dar au termen depășit, iar o sub-acțiune nu a fost realizată.

Totodată, Planul de acțiuni nu prezintă costurile planificate și, în cazurile determinate, partenerii responsabili pentru anumite acțiuni. Rapoartele analizate  la acțiunile specifice nu prezintă rezultate în raport cu indicatorii planificați și nu fac referință la rezultatele atinse prin implicarea tuturor partenerilor de implementare: organizațiile societății civile. De asemenea, resursele financiare repartizate din fondul pentru educație incluzivă la nivel local nu sunt suficiente pentru implementare.

Autorii monitorizării recomandă elaborarea raportului anual privind implementarea Planului de acţiuni separat de raportul general de activitate general al MECC, pentru ca persoanele sau instituţiile interesate de acest domeniu să cunoască care sunt rezultatele obţinute şi unde urmează să fie depus mai mult efort. Se recomandă formularea indicatorilor de progres numerici şi ai celor de referinţă, pentru a facilita monitorizarea progreselor atinse. Şi, includerea costurilor pentru activităţile planificate, precum şi raportarea costurilor utilizate pentru implementarea Planului.

De asemenea, este necesară implicarea părinților în procesele decizionale, în evaluarea și monitorizarea educației incluzive. Se recomandă alocarea resurselor suficiente pentru creșterea numărului de activități, evenimente, campanii de informare și sensibilizare pentru promovarea atitudinii și înțelegerii corecte a procesului de educație incluzivă de către toți actorii.

Monitorizarea a fost realizată în cadrul proiectului „Parteneriate naţionale şi implicare locală pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de AOPD cu suportul Fundaţiei Est – Europene, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Guvernul Suediei.

Partajează