Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj a fost modificată

Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj a fost modificată

Prin Legea nr. 137 din 16.07.2020 a fost modificată Legea nr. 105  cu privire la ocuparea forței de muncă și asigurarea de șomaj. Astfel, au fost introduse articolele 291 care reglementează angajarea asistată și 292 care se referă la identificarea tinerilor NEET.

Serviciile de angajare asistată se prestează persoanelor cu dizabilități cu statut de șomer, direcționați de către subdiviziunea teritorială la prestatorii serviciilor de angajare asistată. Prestatori ai serviciilor de angajare asistată sunt prestatorii privați de servicii sociale, acreditați conform legii. Aceste servicii sunt contractate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă de la prestatorii serviciilor de angajare asistată.

Tinerii NEET sunt tinerii care nu sunt încadrați în câmpul muncii și nici nu urmează o formă de instruire sau pregătire profesională.

Legea va prevede că prestatori ai serviciilor de identificare a tinerilor NEET sunt prestatorii privați de servicii sociale, acreditați în conformitate cu legea. Serviciile prestatorilor vor fi contractate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Procedura de identificare a tinerilor NEET se va stabili de către Guvern.

Au suportat modificări prevederile legale cu referire la subvenționarea locurilor de muncă

Începând cu 07.02.2021 angajatorul care angajează pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată de cel puțin 18 luni, șomeri, persoane cu dizabilități, direcţionați de către subdiviziunea teritorială, primeşte subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvenția se acordă în scopul compensării parțiale a salariului șomerului angajat.

Acești angajatori sunt obligați să  menţină raporturile de muncă cu persoana angajată pe o perioada de cel puţin 12 luni de la data încheierii perioadei în care a primit subvenția. Dacă contractual de muncă va fi desfăcut înainte de termen din inițiativa angajatorului, acesta va fi obligat să restituie subvențiile primite pentru aceasta, cu excepția cazului în care temei pentru desfacerea contractului individual de muncă l-a constituit încălcarea disciplinei de muncă, constatată conform actelor normative în vigoare.

Dreptul la subvenție poate fi realizată pentru fiecare persoană angajată, doar o singură data într-o perioadă de 36 de luni consecutive. Angajatorul nu va putea beneficia de subvenție în cazul angajării unui șomer care a fost eliberat din cadrul unității sale în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare datei solicitării subvenției.

Au fost modificate și prevederile legale cu referire la subvențiile pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități

Începând cu 07.02.2021, subvențiile pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități se acordă angajatorilor care creează locuri de muncă sau adaptează locurile de muncă existente și care angajează în bază de contract individual de muncă, pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată de cel puțin 18 luni, șomerii cu dizabilități.

Agenția Națională compensează 50% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități medii și 75% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități accentuate și severe din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă suportate de către angajator, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat. Angajatorul este obligat să păstreze locul de muncă creat sau adaptat cel puțin 18 de luni.

În cazul lichidării înainte de termen a locului de muncă creat sau adaptat, angajatorul restituie:

  1. a) 100% din subvenție – în cazul în care locul de muncă a fost lichidat în primele 9 luni de la ziua creării sau adaptării acestuia;
  2. b) 50% din subvenție – în cazul în care locul de muncă a fost lichidat în perioada de la 10 până la 18 luni de la ziua creării sau adaptării acestuia.

Angajatorul nu poate beneficia de subvenție în cazul angajării unui șomer care a fost eliberat din cadrul unității sale în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare datei solicitării subvenției.

Subvențiile pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, la solicitare, pot fi acordate concomitent cu subvenția pentru angajarea persoanelor cu dizabilități.

Legea cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj reglementează procedura de reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități

Serviciile de reabilitare profesională sunt oferite persoanelor cu dizabilități în vederea restabilirii, recuperării sau compensării capacității de muncă a acestora. Reabilitarea profesională se prestează în cadrul instituțiilor și centrelor de reabilitare profesională specializate, la îndreptarea subdiviziunilor teritoriale, în conformitate cu recomandările conținute în Programul individual de reabilitare și incluziune socială a persoanei cu dizabilități, elaborat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. Agenția Națională contractează servicii de reabilitare profesională de la furnizorii de servicii specializate.

Modificările vor intra în vigoare din 7 februarie 2021. 

Partajează