A fost adoptată o lege nouă care reglementează activitatea organizațiilor necomerciale

A fost adoptată o lege nouă care reglementează activitatea organizațiilor necomerciale

În data de 11 iunie 2020, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea organizațiilor necomerciale. Odată cu intrarea în vigoare a acestei legi au fost abrogate Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești și Legea nr. 581/1999 cu privire la fundații.

Legea nouă stabilește principiile de constituire, înregistrare, de desfășurare și încetare a activității organizațiilor necomerciale, precum și procedura de obținere a statutului de utilitate publică.

Conform noilor prevederi legale organizații necomerciale sunt:

Asociația obștească – organizația necomercială constituită benevol de fondatori în vederea realizării scopurilor necomerciale pentru care a fost constituită.

Fundația – organizația necomercială, fără membri, constituită de una sau mai multe persoane, dotată cu patrimoniu distinct și separat de cel al fondatorilor, destinat atingerii scopurilor necomerciale prevăzute în actul de constituire.

Instituția privată – organizația necomercială constituită de către o singură persoană pentru realizarea unor scopuri necomerciale, finanțată parțial sau integral de aceasta.

Prevederi legale importante:

 1. Pentru folosirea în denumirea organizației necomerciale a cuvintelor „Moldova”, „Republica Moldova”, a denumirilor unităților administrativ-teritoriale, inclusiv a celor cu statut special, precum și a denumirilor istorice ale acestora, nu este necesară nici o permisiune și nu se percepe nici o plată. (art. 4, alin. 5)
 2. Statul asigură dreptul contribuabililor de a direcționa desemnări procentuale în folosul organizațiilor necomerciale care desfășoară activități de utilitate publică. (art. 5, alin. 3)
 3. În vederea realizării scopurilor sale statutare, organizația necomercială poate desfășura orice gen de activitate neinterzisă de lege. Organizația necomercială este în drept să desfășoare activitate economică, inclusiv de antreprenoriat social. Activitatea economică poate fi exercitată fie nemijlocit de către organizația necomercială, fie prin constituirea persoanelor juridice cu scop lucrativ. Activitatea organizației necomerciale care, conform legii, este supusă licențierii poate fi practicată doar după obținerea licenței. (art.6, alin. 2)
 4. În perioada campaniei electorale, organizația necomercială nu poate presta servicii și/sau susține material sau gratuit concurenții electorali și nu poate face agitație electorală. Organizația necomercială poate întreprinde acțiuni de promovare a alegerilor, organiza dezbateri între concurenții electorali și monitoriza campaniile electorale și alegerile, în condițiile stabilite de Codul electoral. (art.6, alin.5)
 5. Minorii și persoanele ocrotite pot fonda organizații necomerciale și pot deveni membri ai asociațiilor obștești în condițiile stabilite de prezenta lege și de Codul civil. Calitatea de membru al unei asociații obștești sau de fondator al fundației sau al instituției private se transmite unui singur succesor. (art, 11, alin.2,5)
 6. Termenul de înregistrare a organizațiilor necomerciale a fost redus de la 30 la 15 zile, iar organizaţia necomercială este înregistrată de către Agenţia Servicii Publice și dobândește personalitate juridică din momentul înregistrării. (art. 13)
 7. Pentru înregistrarea ONG-urilor, a modificărilor și completărilor la statutul acesteia, nu se percep taxe. (art. 13, alin.3)
 8. Organizațiilor necomerciale le poate fi oferit statut de utilitate publică. Acesta se acordă de către Comisia de Certificare, dacă sunt respectate condițiile legale. (cap. V)

IMPORTANT!

 • În termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a legii noi, organizațiile necomerciale înregistrate până la intrarea în vigoare a acesteia, vor asigura ca persoanele care fac parte din organele lor de conducere și de control să întrunească condițiile prevăzute de lege și își vor aduce statutele în concordanță cu aceasta. În privința organizațiilor necomerciale care nu vor efectua modificările necesare în termenul indicat se va iniția procedura de lichidare forțată.
 • La data intrării în vigoare a legii noi, uniunile de persoane juridice se consideră reorganizate de drept în asociații obștești. Actele de constituire ale uniunilor de persoane juridice vor fi aduse în concordanță cu prevederile prezentei legi, la solicitare.
 • Dacă, în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a legii instituțiile private nu au decis reducerea numărului de fondatori conform prevederilor legale, acestea se consideră reorganizate de drept în asociații obștești. Actele de constituire ale instituțiilor private vor fi aduse în concordanță cu prevederile legii noi, la solicitare.

Partajează