Raport de monitorizare a Planului de acțiuni privind reforma sistemului de determinare a dizabilității în perioada ianuarie – decembrie 2019