Mai multe proiecte de hotărâri ale Guvernului, consultate de membrii Platformei organizațiilor active în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități

Mai multe proiecte de hotărâri ale Guvernului, consultate de membrii Platformei organizațiilor active în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități

Astăzi, membrii Platformei organizațiilor active în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități au consultat mai multe proiecte de hotărâri ale Guvernului privind asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice a nevăzătorilor și slabvăzătorilor, mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor ONG-urilor și aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2022.

Astfel, proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” a fost elaborat în scopul asigurării cu mijloace ajutătoare tehnice pentru diminuarea, compensarea, monitorizarea sau neutralizarea limitărilor vizuale a nevăzătorilor și slabvăzătorilor și prevede modificarea și completarea HG nr. 22/2019 privind constituirea Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” și a Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice.

Proiectul stabilește reglementări generale pentru asigurarea cu dispozitive asistive de vedere pentru slabvăzători și nevăzători, cum ar fi: noțiuni, modalitatea de prescriere a dispozitivelor asistive, categoriile de dispozitive asistive și termenele de garanție a acestora.

Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor necomerciale prevede realizarea acțiunii 2.3.1 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018 -2020, și anume asigurarea accesului OSC-urilor la fondurile publice și programele de finanțare publică prin extinderea și / sau îmbunătățirea mecanismelor existente și prin identificarea unor instrumente suplimentare. În acest scop, este necesară dezvoltarea cadrului normativ care reglementează procedurile în baza cărora se va asigura accesul ONG-urilor la programele de finanțare din bugetul de stat.

Principalele prevederi ale proiectului dat vizează stabilirea cadrului general, principiilor, condițiilor, normelor și procedurilor de atribuire a finanțărilor nerambursabile din bugetul public pentru proiecte implementate de către organizațiile necomerciale, organizarea și desfășurarea procesului de atribuire a finanțării nerambursabile directe cu descrierea procedurii de aplicare la concurs, de selectare și evaluare a proiectelor organizațiilor necomerciale, de comunicare a rezultatelor concursului și soluționarea contestațiilor și de încheiere a contractelor de finanțare nerambursabilă, precum și stabilește formulare tip pentru o propunere de proiect (cerere de finanțare), buget, fișă de evaluare, modelul contestației, declarației de confidențialitate și imparțialitate, declarației privind evitarea conflictelor de interese, precum și modelul contractului de finanțare nerambursabilă.

Potrivit proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2022”, Programul anual de lucrări statistice reprezintă instrumentul de bază prin care Biroul Național de Statistică (BNS) în calitatea sa de autoritate centrală în domeniul statisticii oficiale realizează producerea informației statistice oficiale în vederea asigurării utilizatorilor cu informații statistice relevante și fiabile ce țin de mandatul BNS. Programul cuprinde informații, responsabilități și termene de realizare cu privire la: cercetări statistice, lucrări de sinteză, studii și analize statistice și publicații statistice.

Totodată, în cadrul ședinței a fost consultat Apelul privind desemnarea Zilei naționale a accesibilității în data de 20 mai, elaborat de către Platforma civică „Chișinăul accesibil pentru toți”.

Secretariatul AOPD va structura propunerile și recomandările membrilor Platformei în avize de poziție ce vor fi transmise în termene stabilite către autorități. Activitatea Platformei organizațiilor active în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități este susținută în cadrul proiectului „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități” implementat de AOPD în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2021, cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Guvernul Suediei.

Partajează