Raport de monitorizare a Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022, Obiectivul 3 (ianuarie – decembrie 2020)