Raport de monitorizare a Planului de acțiuni 2020 privind implementarea Programului național privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021