Termen extins: Servicii de consultanță (persoană fizică sau juridică) în elaborarea politicii de salarizare și remunerare de servicii

Termen extins: Servicii de consultanță (persoană fizică sau juridică) în elaborarea politicii de salarizare și remunerare de servicii

Titlul funcției: Servicii de consultanță (persoană fizică sau juridică) în elaborarea politicii de salarizare și remunerare de servicii.

Organizația: Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).

Tipul serviciilor prestate: elaborarea politicii de salarizare și remunerarea serviciilor de consultanță pentru organizație.

Context:

În perioada martie – decembrie 2022, AOPD implementează proiectul Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”,  în cadrul proiectului “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Scopul proiectului fiind sporirea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin îmbunătățirea mecanismelor de implementare a politicilor de incluziune și a cadrului legislativ general.

Scopul serviciilor de consultanță: elaborarea politicii de salarizare și remunerare de servicii a Secretariatului AOPD.

Strategia de dezvoltare a AOPD prevede elaborarea unui document de politică organizațională, politica de salarizare, care va descrie clar modalitatea de stabilire a salariilor angajaților AOPD și remunerarea serviciilor de consultanță. Pentru realizarea acestei sarcini va fi angajat un consultant care va analiza documentele de politici organizaționale, documentele strategice, sarcinile și responsabilitățile echipei și va elabora o politică organizațională care va servi drept suport pentru stabilirea remunerării angajaților echipei și consultanților- experți, in funcție de complexitatea sarcinilor. 

Consultantul/a va oferi:

Responsabilitățile expertului:

Nr.

Activitatea

Nr. de zile de consultanță

1.

Analiza documentelor de politici organizaționale și documentelor strategice în domeniul salarizării

2

2.

Evaluarea distribuirii sarcinilor pe intern a angajaților Secretariatului AOPD

2

3.

Elaborarea politicii de salarizare și remunerare de servicii pentru Secretariatul AOPD în conformitate cu legislația națională

6

TOTAL

10 zile

Calificările consultantului:

  • Studii superioare în domeniul financiar finalizate prin diplomă de licență sau echivalent;
  • Experiență în monitorizarea și evaluarea politicilor publice;
  • Abilități de lucru în echipă;
  • Abilități de analiză;
  • Cunoașterea limbii române și ruse.

Dosarul candidatului va include:

– Ofertă financiară care va fi calculată reieșind din valoarea impozabila în MDL a unei zile lucrătoare, echivalentul a 8 ore lucrate;

– CV-ul candidatului

Depunerea dosarului:

Setul de documente va fi expediat electronic la adresa de email: info@aopd.md, cu textul: „Servicii de elaborare a politicii de salarizare și remunerare de servicii” până la data de 24 iunie 2022.

Partajează