Concurs de selectare a unui consultant care să instruiască membrii AOPD privind regulile și normele de tehnică legislativă

Concurs de selectare a unui consultant care să instruiască membrii AOPD privind regulile și normele de tehnică legislativă

AO Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova ( AOPD), este o rețea națională de Organizații a Societății Civile care promovează incluziunea și drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente AOPD include 56 OSC-uri.

În perioada Iulie 2023- Decembrie 2024, AOPD implementează proiectul ,,OPD mai puternice pentru o mișcare rezistentă a persoanelor cu dizabilități și un răspuns umanitar incluziv”, cu suportul financiar al The European Disability Forum (Hereinafter EDF).

Scopul proiectului este consolidarea organizațiilor persoanelor cu dizabilități în Moldova pentru a promova egalitatea, incluziunea socială și participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în toate aspectele societății, inclusiv în situații de urgență și crize umanitare.

Obiectivele proiectului:

O1 Advocacy pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și consolidarea persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova

O2 Suport asigurat persoanelor cu dizabilități în situație de criză umanitară inclusiv persoanelor refugiate cu dizabilități

O3 Consolidarea capacităților și dezvoltarea organizațională

Obiectivul postului: instruirea membrilor AOPD privind regulile și normele de tehnică legislativă.

Responsabilități si sarcini:

 • Pregătirea materialelor de instruire pentru formarea membrilor AOPD, în aspecte ce țin de norme, metode şi procedee care definesc părțile constitutive ale actului normative.
 • Desfășurarea sesiunii/lor de formare a membrilor AOPD.
 • Elaborarea raportului de consultanță la final de activitate.

 Profilul candidatului și competente așteptate:

 • Studii universitare sau post- universitare în domeniul juridic/social/economic sau alte domenii conexe;
 • Experiență și competențe privind normele de tehnică legislativă;
 • Experiență în livrarea cursurilor/instruirilor în format fizic și on-line (de ex: platforma on-line ZOOM);
 • Experiență în prestarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică a personalului din cadrul organizațiilor societății civile care activează în domeniu;
 • Experiență în colaborarea cu OSC, APL și APC.
 • Perioada de contractare: martie-aprilie 2024. Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu secretarul AOPD.Durată serviciilor de consultanță – 3 zile.

  Termeni și condiții de aplicare:

  Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV- care să reflecte competențele relevante și oferta financiară.

  Oferta financiară va include:

  Date despre aplicant/ofertant: nume/prenume, telefon, email; suma netă pentru 1 zi de consultanță în EURO, suma totală pentru serviciile de consultanță;

  Selecția  candidaților se va organiza în două etape, eliminatorii, AOPD va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului;
 • respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.În a doua etapă, se vor examina candidații preselectați din prima etapă; în baza calificării și abilității acestora, urmând a fi supuși interviului.Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email info@aopd.md cu mențiunea ”Consultant -tehnica legislativă” până la data de 09 februarie 2024.

  AOPD își rezervă dreptul de a invita la interviu doar persoanele care au întrunit toate condițiile competiției deschise.

Partajează