AOPD anunță concurs de selectare a unui consultant care să întocmească o analiză de impact

AOPD anunță concurs de selectare a unui consultant care să întocmească o analiză de impact

AO Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova ( AOPD), este o rețea națională de Organizații a Societății Civile care promovează incluziunea și drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente AOPD include 56 OSC-uri.

În perioada Iulie 2023- Decembrie 2024, AOPD implementează proiectul ,,OPD mai puternice pentru o mișcare rezistentă a persoanelor cu dizabilități și un răspuns umanitar incluziv”.

Scopul proiectului este consolidarea organizațiilor persoanelor cu dizabilități în Moldova pentru a promova egalitatea, incluziunea socială și participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în toate aspectele societății, inclusiv în situații de urgență și crize umanitare.

Obiectivele proiectului:

O1 Advocacy pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și consolidarea persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova

O2 Suport asigurat persoanelor cu dizabilități în situație de criză umanitară inclusiv persoanelor refugiate cu dizabilități

O3 Consolidarea capacităților și dezvoltarea organizațională

Obiectivul postului: instruirea membrilor AOPD în aspecte tehnice de realizare a analizei de impact și mentorat secretariatului în realizarea unei analize de impact.

Responsabilități si sarcini:

 • Instruirea membrilor AOPD privind metodologia de realizare a analizei de impact.
 • Mentorat pentru secretariatul AOPD în realizarea unei analize de impact.
 • Elaborarea Planului și raportului de consultanță

 Profilul candidatului și competente așteptate:

 • Studii universitare sau post- universitare în domeniul social/economic/juridic sau alte

domenii conexe;

 • Experiență și competențe în dezvoltarea și realizarea analizei de impact;
 • Experiență în livrarea cursurilor/instruirilor în format fizic și on-line (de ex: platforma on-line ZOOM);
 • Experiență în prestarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică a personalului din cadrul organizațiilor societății civile care activează în domeniu;
 • Experiență în colaborarea cu OSC, APL și APC.
 • Perioada de contractare: martie – noiembrie  2024. Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu secretarul AOPD.

  Durată serviciilor de consultanță – 12 zile.

   

  Termeni și condiții de aplicare:

  Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV- care să reflecte competențele relevante, exemplu de analiza de impact realizată și oferta financiară.

  Oferta financiară va include:

  Date despre aplicant/ofertant: nume/prenume, telefon, email,; suma netă pentru 1 zi de consultanță în EURO, suma totală pentru serviciile de consultanță;

  Selecția  candidaților se va organiza în două etape, eliminatorii, AOPD va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

  • respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului;
  • respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.

  În a doua etapă, se vor examina candidații preselectați din prima etapă; în baza calificării și abilității acestora, urmând a fi supuși interviului.

  Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email info@aopd.md cu mențiunea ”Consultant în realizarea analizei de impact” până la data  de 09 februarie 2024, ora 18:00.

  AOPD își rezervă dreptul de a invita la interviu doar persoanele care au întrunit toate condițiile competiției deschise.

Partajează