Servicii de consultanță pentru desfășurarea sesiunilor de educație financiară și suport în dezvoltarea unor planuri de afaceri pentru tinerii NEET cu dizabilități din R. Moldova

Servicii de consultanță pentru desfășurarea sesiunilor de educație financiară și suport în dezvoltarea unor planuri de afaceri pentru tinerii NEET cu dizabilități din R. Moldova

Proiectul „Abilitarea economică și integrarea socio-profesională a tinerilor NEET cu dizabilități” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia și implementat prin intermediul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact.

TERMENI DE REFERINȚĂ

Titlul funcției: Servicii de consultanță (persoană fizică sau juridică) pentru desfășurarea sesiunilor de educație financiară și suport în dezvoltarea unor planuri de afaceri pentru tinerii NEET cu dizabilități din Republica Moldova.

Proiect: „Abilitarea economică și integrarea socio-profesională a tinerilor NEET cu dizabilități”

Informație generală / Context: În perioada 2021-2023, AO „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (AOPD) implementează proiectul „Abilitarea economică și integrarea socio-profesională a tinerilor NEET cu dizabilități”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene. Scopul proiectului constă  în sporirea integrării socio-profesionale a tinerilor NEET cu dizabilități prin dezvoltare de proiecte generatoare de venit și implicarea autorităților locale și naționale.

Proiectul are drept obiectiv cartografierea, la nivel național, a grupului-țintă, tinerii NEET cu dizabilități, pentru a identifica suportul adițional necesar pentru integrarea acestora în sistemul educațional și pe piața forței de muncă și pentru a spori dialogul interinstituțional la nivel local / național, în vederea declanșării mecanismelor de suport.

În cadrul acestui proiect vor fi abilitați 30 de tineri NEET cu dizabilități prin formare, instruire, consiliere și ghidare în carieră și va fi acordat suport în dezvoltarea unor mici afaceri, generatoare de venit, pentru 6 din cei 30 de tineri.

Scopul serviciilor de consultanță constă în formarea tinerilor NEET cu dizabilități în aspecte de educație financiară și asigurarea suportului în dezvoltarea ideilor de afaceri, sustenabile și durabile, și a planurilor de afaceri pentru acestea.

Responsabilități / activități incluse în serviciile prestate:

Responsabilități / activități Perioada Nr. de zile Livrabile
1. Pregătirea cursurilor de formare a 30 tineri NEET cu dizabilități.

Cunoașterea profilurilor individuale a tinerilor

Aprilie – August 2022 2 Agenda cursului; materiale de suport; materiale informative
2. Desfășurarea cursurilor de formare a tinerilor NEET cu dizabilități în dezvoltarea afacerilor și educație financiară 2 Ședințe desfășurate cu tinerii NEET cu dizabilități
3. Suport tinerilor NEET cu dizabilități în dezvoltarea  planurilor de afaceri 10 Recomandări pentru îmbunătățirea planurilor de afaceri elaborate
4. Participarea la ședințele de evaluare a planurilor de afaceri 0.5 Planuri de afaceri elaborate cu cel puțin 10 tineri
5. Mentorat pentru 6 tineri selectați să dezvolte planurile de afaceri privind gestionarea fondurilor 3 Ședințe de mentorat organizate; recomandări oferite tinerilor
6. Elaborarea raportului de consultanță 0.5 Raport de consultanță elaborat

 

Calificare și pregătire profesională:

  • Studii superioare în științe economice, drept, sociologie sau alte domenii relevante;
  • Experiență de lucru cu tinerii NEET, persoane cu dizabilități și cu OSC-le din Republica Moldova;
  • Experiență în dezvoltarea planurilor de afaceri și instruire în aspecte de educație financiară;
  • Cunoașterea domeniului drepturilor persoanelor cu dizabilități;
  • Abilități și experiență de instruire, formare, mentorat;
  • Abilități de interacțiune și comunicare eficientă;
  • Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit;
  • Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

Dosarul candidatului va include:

– Ofertă financiară care va fi calculată reieșind din valoarea impozabilă a unei zile lucrătoare, echivalentul a 8 ore lucrate;

– CV-ul candidatului care demonstrează experiența de lucru cu tinerii NEET sau cu tinerii cu dizabilități.

Depunerea dosarului:

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate până la data de 16 martie 2022 (inclusiv).

Setul de documente va fi expediat electronic, la adresa de email: info@aopd.md, cu textul: „Servicii de consultanță pentru dezvoltarea planurilor de afaceri”.

Doar candidații preselectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Partajează