Servicii de consultanță pentru desfășurarea sesiunilor de dezvoltare personală

Servicii de consultanță pentru desfășurarea sesiunilor de dezvoltare personală

Proiectul „Abilitarea economică și integrarea socio-profesională a tinerilor NEET cu dizabilități” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia și implementat prin intermediul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact.

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Titlul funcției: Servicii de consultanță (persoană fizică sau juridică) pentru desfășurarea sesiunilor de dezvoltare personală

Proiect: „Abilitarea economică și integrarea socio-profesională a tinerilor NEET cu dizabilități”

Informație generală / Context: În perioada 2021-2023, AO „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (AOPD) implementează proiectul „Abilitarea economică și integrarea socio-profesională a tinerilor NEET cu dizabilități”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene. Scopul proiectului constă  în sporirea integrării socio-profesionale a tinerilor NEET cu dizabilități prin dezvoltare de proiecte generatoare de venit și implicarea autorităților locale și naționale.

Proiectul are drept obiectiv cartografierea, la nivel național, a grupului-țintă, tinerii NEET cu dizabilități, pentru a identifica suportul adițional necesar pentru integrarea acestora în sistemul educațional și pe piața forței de muncă și pentru a spori dialogul interinstituțional la nivel local / național, în vederea declanșării mecanismelor de suport.

În cadrul acestui proiect vor fi abilitați 30 de tineri NEET cu dizabilități prin formare, instruire, consiliere și ghidare în carieră și va fi acordat suport în dezvoltarea unor mici afaceri, generatoare de venit, pentru 6 din cei 30 de tineri.

Scopul serviciilor de consultanță constă în informarea și motivarea tinerilor și a familiilor acestora cu privire la importanța dezvoltării abilităților de trai independent, luare a deciziilor cu privire la propria viață, conștientizarea beneficiilor angajării în câmpul muncii a tinerilor cu dizabilități, valorizarea rolului social etc.

Responsabilități / activități incluse în serviciile prestate:

Responsabilități / activități Perioada Nr. de zile Livrabile

1.     Pregătirea sesiunilor de informare și instruire pentru 30 de tineri NEET cu dizabilități și familiile acestora

aprilie – august 2022 1 Agenda sesiunilor de informare și instruire, materiale de suport și informative, surse informaționale utile

2.     Desfășurarea sesiunilor de informare, instruire și motivare a tinerilor NEET cu dizabilități cu privire la beneficiile angajării în câmpul muncii, importanța dezvoltării abilităților de trai independent, alegere și control, valorizarea rolului social etc.

2 Sesiuni de informare desfășurate cu cei 30 de tineri NEET cu dizabilități

3.     Desfășurarea sesiunilor de informare și sensibilizare a reprezentanților familiilor celor 30 de tineri NEET cu dizabilități privind beneficiile dezvoltării abilităților de trai independent

2 Sesiuni de informare și sensibilizare a reprezentanților familiilor tinerilor NEET cu dizabilități desfășurate

4.     Identificarea și oferirea suportului adițional necesar tinerilor NEET cu dizabilități pentru dezvoltarea abilităților de trai independent / angajare în câmpul muncii

2,5 Suport asigurat tinerilor NEET cu dizabilități și familiilor acestora

5.     Elaborarea raportului de consultanță

0,5 Raport de consultanță elaborat

 

Echipa de implementare a proiectului va oferi consultantului suport logistic în vederea desfășurării activităților de formare și informația despre profilul tinerilor NEET cu dizabilități,

Calificare și pregătire profesională:

  • Studii superioare în științe socio-umane, psihologie, asistență socială sau alte domenii relevante;
  • Experiență de lucru cu persoane cu dizabilități, tinerii NEET și cu OSC-le din R. Moldova;
  • Experiență în instruiri în aspecte de dezvoltare personală, bazate pe nevoile individuale;
  • Cunoașterea domeniului drepturilor persoanelor cu dizabilități;
  • Experiență de colaborare cu reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, organizații ale societății civile;
  • Abilități de interacțiune și comunicare eficientă;
  • Abilități de instruire, formare și mentorat;
  • Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

Dosarul candidatului va include:

  • CV-ul care demonstrează calificarea și pregătirea profesională solicitată;
  • Oferta financiară care va fi calculată reieșind din valoarea impozabilă a unei zile lucrătoare, echivalentul a 8 ore lucrate.

Persoanele interesate vor transmite dosarul la adresa de email: info@aopd.md, indicând în titlul mesajului „Servicii de consultanță dezvoltare personală”.

Termen limită de aplicare: 6 aprilie 2022.

Partajează