Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități

Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități

În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2021, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova implementează proiectul „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități” cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Guvernul Suediei.

Scopul acestui proiect este sporirea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin îmbunătățirea mecanismelor de implementare a politicilor de incluziune și a cadrului legislativ general. Obiectivele prevăd asigurarea monitorizării politicilor publice incluzive la nivel local și național și asigurarea implicării Platformei în procesul de avizare a cadrului legal și diminuarea inegalităților față de persoane cu dizabilități.

Menționăm că politicile publice monitorizate pe parcursul anului 2021 sunt Programul național privind sănătatea mintală pe anii 2014 – 2021 și obiectivele 1 si 3 din Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017 – 2022. Recomandările rapoartelor vor servi bază acțiunilor de advocacy în raport cu autorităților locale și centrale.

Anul 2021 este cel de-al patrulea an de implementare a proiectului „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități” ce vine să consolideze capacitățile și eforturile Platformei OSC-urilor active în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Platforma va continua consecvent să abordeze decidenții prin acțiuni de advocacy întru îmbunătățirea mecanismelor de implementare, conlucrarea interinstituțională, bugetare și monitorizare a politicilor incluzive menite să contribuie la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în R. Moldova.

Partajează