Circa 50 de copii cu dizabilități severe din mun. Chișinău vor beneficia de asistență socială și suport la domiciliu

Circa 50 de copii cu dizabilități severe din mun. Chișinău vor beneficia de asistență socială și suport la domiciliu

Circa 50 de copii cu dizabilități severe din mun. Chișinău vor beneficia de asistență socială, psihologică și reabilitare medicală la domiciliu, oferită de către o echipă mobilă de specialiști, în vederea creșterii independenței și integrării sociale a acestora.

În acest sens, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova (AOPD) și Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului (DGPDC) au semnat un acord de colaborare pentru extinderea și dezvoltarea Serviciului social „Echipă mobilă” pentru copiii cu dizabilități severe din mun. Chișinău.

Prin extinderea Serviciul social se urmărește îmbunătățirea calității vieții copiii cu dizabilități severe din mun. Chișinău prin servicii de recuperare, reabilitare psihosocială la domiciliul beneficiarului, implicarea familiei în îngrijirea acestuia, precum și prevenirea instituționalizării beneficiarilor.

Astfel, în următoarele luni va fi dotat spațiul destinat echipei extinse a Serviciului „Echipă mobilă” a mun. Chișinău, vor fi achiziționate instrumente, materiale și echipamente necesare funcționării Serviciului și vor fi angajați specialiștii: psiholog, asistent social, kinetoterapeut și logoped. De asemenea, echipa extinsă va beneficia de formare inițială și continuă.

Totodată, vor fi îmbunătățite mecanismele de referire și de identificare a beneficiarilor Serviciului și organizate ateliere de schimb de bune practici cu specialiștii altor echipe din țară. De asemenea, vor fi desfășurate ateliere de informare privind valorizarea rolului social și managementul de caz cu asistenții sociali și angajații DGPDC.

Proiectul mai prevede cartografierea serviciilor sociale funcționale ce sunt prestate în mun. Chișinău și elaborarea unei Hărți digitale, care va fi disponibilă pe paginile web ale AOPD, DGPDC și Primăria mun. Chișinău.

Proiectul „Extinderea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități din mun. Chișinău” este implementat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova, finanțat din resursele European Union in the Republic of Moldova cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și Institutum Virtutes Civilis.

Partajează