AOPD contractează servicii de filmare și montare

AOPD contractează servicii de filmare și montare

Te pricepi să filmezi și să editezi imagini video? Știi cum să împachetezi o poveste de succes într-o istorie bună de urmărit la ecran? Ești creativ și poți adresa întrebările potrivite, capabile să scoată în evidență cele mai importante momente? Dacă răspunsul este da, fie că ești persoană fizică sau juridică, noi te căutăm! AOPD contractează servicii de filmare și montare!

În perioada 2021-2023, AO „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (AOPD), implementează proiectul „Abilitarea economică și integrarea socio-profesională a tinerilor NEET cu dizabilități”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene. Scopul proiectului constă în sporirea integrării socio-profesionale a tinerilor NEET cu dizabilități prin dezvoltare de proiecte generatoare de venit și implicarea autorităților locale și naționale.

Serviciile solicitate constau în realizarea a 5 spoturi video a câte 1-2 minute fiecare, care să reflecte istoriile de succes a 5 tineri NEET cu dizabilități despre micile afaceri pe care le realizează. Scopul acestor sporturi este de a sensibiliza opinia publică și de a promova activitatea tinerilor NEET cu dizabilități. Aceste spoturi vor fi realizate în baza unor scenarii elaborate de compania selectată și agreate cu AOPD. Spoturile vor fi elaborate într-un limbaj simplu și atractiv, pe înțelesul publicului larg.

Responsabilități/activități incluse în serviciile prestate:

  1. Elaborarea, în colaborare cu AOPD, a conceptelor/scenariilor pentru spoturile video;
  2. Producerea materialelor video după aprobarea conceptelor, inclusiv coordonarea cu AOPD a etapelor principale ale producției: planificarea, filmarea, editarea;
  3. Adaptarea tehnică a materialelor video pentru promovarea pe diferite platforme online, rețele sociale, etc.

Cerințe de eligibilitate pentru compania/persoana fizică executoare:

  • să fie persoană juridică/fizică rezidentă în R. Moldova și să aibă experiență de cel puțin 2 ani în domeniu;
  • să prezinte exemple ale unor lucrări similare, elaborate anterior;
  • să dispună de personal calificat în realizarea angajamentelor;
  • să cunoască tematica și să aibă o viziune de ansamblu privind tematica producțiilor video/audio.

Perioada de executare a serviciilor

Compania/persoana fizică selectată va trebui să asigure executarea serviciilor de elaborare a spoturilor video, conform unui calendar convenit cu AOPD în perioada martie-mai 2023.

Dosarul candidatului va include:

  • Ofertă financiară care va fi calculată reieșind din valoarea impozabila a unei zile lucrătoare, echivalentul a 8 ore lucrate;
  • CV-ul companiei/persoanei fizice, inclusiv portofoliul de prezentare a lucrărilor similare realizate.

Depunerea dosarului
Data limită de prezentare a dosarelor 25 februarie 2023, inclusiv.
Dosarele pot fi expediate prin e-mail: info@aopd.md, cu textul: „Servicii de consultanță”.
Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Informații suplimentare la numărul de telefon +373 68946371

 

Partajează