AOPD angajează consultant/ă pentru elaborarea Studiului privind situația tinerilor NEET cu dizabilități din Republica Moldova

AOPD angajează consultant/ă pentru elaborarea Studiului privind situația tinerilor NEET cu dizabilități din Republica Moldova

Proiectul „Abilitarea economică și integrarea socio-profesională a tinerilor NEET cu dizabilități” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia și implementat prin intermediul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact. 

 

Titlul funcției: Servicii de consultanță (persoană fizică sau juridică) pentru elaborarea Studiului privind situația tinerilor NEET cu dizabilități din Republica Moldova

Proiect: „Abilitarea economică și integrarea socio-profesională a tinerilor NEET cu dizabilități”

Informație generală / Context: Asociația Obștească „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (AOPD) implementează proiectul „Abilitarea economică și integrarea socio-profesională a tinerilor NEET cu dizabilități”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene. Scopul proiectului este sporirea integrării socio-profesionale a tinerilor NEET cu dizabilități prin dezvoltare de afaceri și implicarea autorităților locale și naționale.

Proiectul „Abilitarea economică și integrarea socio-profesională a tinerilor NEET cu dizabilități” vine să cartografieze grupul-țintă, tinerii NEET cu dizabilități, pentru a identifica suportul adițional necesar pentru integrarea acestora în sistemul educațional și pe piața forței de muncă, pentru a stabili profilul tinerilor NEET cu dizabilități din R. Moldova și a spori dialogul interinstituțional la nivel local și național în vederea declanșării mecanismelor de suport pentru tinerii NEET cu dizabilități.

Scopul serviciilor de consultanță constă în colectarea datelor statistice privind numărul tinerilor NEET cu dizabilități din Republica Moldova și identificarea profilului tinerilor NEET cu dizabilități din Republica Moldova.

Responsabilități / activități incluse în serviciile prestate:

Responsabilități / activități Perioada Nr. de zile Livrabile
1. Elaborarea metodologiei de colectare a datelor și instrumentele de colectare a datelor, dezagregate pe criterii de gen, vârste și mediu de trai; Noiembrie 2021 – Aprilie 2022  4
 • Metodologie și instrumente de colectare;
 • Date statistice;
 • Studiul privind situația tinerilor NEET cu dizabilități din Republica Moldova.
2. Analiza și sistematizarea datelor colectate pentru a stabili profilul tinerilor NEET cu dizabilități din Republica Moldova;  4
3. Elaborarea și prezentarea Studiului privind situația tinerilor NEET cu dizabilități din Republica Moldova;  5
4. Participarea la acțiunile de pledoarie, ședințele de lucru/organizare cu autoritățile responsabile.  3

 

Calificare și pregătire profesională:

 • Studii superioare în științe socio-umane;
 • Experiență în colectarea, analiza și sistematizarea datelor statistice;
 • Cunoașterea domeniului drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • Experiență de colaborare cu reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, organizații ale societății civile;
 • Abilități de interacțiune și comunicare eficientă;
 • Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul care demonstrează calificarea și pregătirea profesională solicitată;
 • Exemple relevante de produse similare realizate.

Persoanele interesate vor transmite dosarul la adresa de email: info@aopd.md, indicând în titlul mesajului „Servicii de consultanță pentru elaborarea studiului privind tinerii NEET”.

Termen limită de aplicare: 10 noiembrie 2021.

Partajează