AOPD angajează consultant/ă în vederea capacitării a trei organizații membre ale AOPD pentru elaborarea rapoartelor de monitorizare

AOPD angajează consultant/ă în vederea capacitării a trei organizații membre ale AOPD pentru elaborarea rapoartelor de monitorizare

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Titlul funcției: Servicii de consultanță (persoană fizică sau juridică) în vederea capacitării a trei organizații membre ale AOPD pentru elaborarea rapoartelor de monitorizare a trei politici publice.

Proiect: „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”.

Scopul proiectului:  Sporirea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin îmbunătățirea mecanismelor de implementare a politicilor de incluziune și a cadrului legislativ general.

Informație generală / Context: AOPD implementează, în perioada martie – decembrie 2022, proiectul „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Scopul serviciilor de consultanță constă în amplificarea capacităților membrilor în monitorizarea politicilor publice din perspectiva asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități și elaborare de rapoarte.

Consultantul/a va oferi mentorat pentru trei organizații membre selectate în analiza și monitorizarea următoarelor documente:

  1. Modul de organizare și desfășurare a activității cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general;
  2. Educația incluzivă în învățământul profesional tehnic;
  3. Programele de formare profesională tehnică prin învățământ dual.

Activitatea are drept obiectiv capacitarea membrilor în utilizarea metodelor de monitorizare a politicilor publice și elaborarea rapoartelor de monitorizare.

 

Responsabilitățile expertului:

Nr.

Activitatea

Nr. de zile de consultanță

1.

Asigură formarea reprezentanților organizațiilor membre privind metodologia de monitorizare a documentelor de politici;

2

2.

Asigură suport organizațiilor membre în elaborarea planurilor de monitorizare și organizarea activității de colectare a datelor;

6

3.

Acordarea suportului organizațiilor în colectarea datelor (suport în elaborarea gestionarelor, ghidurilor de focus grupuri);

6

4.

Suport în analiza și sistematizare și interpretarea informațiilor colectate de organizațiile monitoare, elaborarea concluziilor și recomandărilor;

6

5.

Suport în elaborarea rapoartelor de monitorizare a documentelor de politici;

11

6. Participă la acțiunile de advocacy privind prezentarea rezultatelor procesului de monitorizare și diminuarea inegalităților față de persoanele cu dizabilități.

2

TOTAL

33

 

Produsul final realizat:

3 rapoarte de monitorizare a politicilor publice elaborate de organizațiile membre cu suportul expertului.

Calificările consultantului:

  • Studii superioare în domeniul juridic / ştiinţe politice/ sociale /economice sau administrative, finalizate prin diplomă de licenţă sau echivalent;
  • Experiență în monitorizarea și evaluarea politicilor publice;
  • Experiență de formator în domeniul instruirii interactive;
  • Abilităţi de lucru în echipă;
  • Abilităţi de analiză;
  • Cunoaşterea limbii române și ruse.

Dosarul candidatului va include:

– Ofertă financiară care va fi calculată reieșind din valoarea impozabila în MDL a unei zile lucrătoare, echivalentul a 8 ore lucrate;

– CV-ul candidatului care demonstrează experiența de lucru în monitorizarea politicilor publice și elaborarea de rapoarte.

Depunerea dosarului:

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate până la data de 11 aprilie 2022, inclusiv.

Setul de documente va fi expediat electronic, la adresa de email: info@aopd.md, cu textul: „Servicii de consultanță”.

Doar candidații preselectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Partajează