AOPD angajează asistent/ă de proiecte

AOPD angajează asistent/ă de proiecte

TERMENI DE REFERINŢĂ

Titlul funcției: Asistent/ă de proiecte

Perioada de angajare: martie – decembrie 2022, cu posibilitatea de extindere.

Informație Generală:

AO „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (AOPD) este o rețea națională de organizații ale societății civile care promovează incluziune și drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente AOPD include 53 OSC-uri.

În anul 2022, AOPD a inițiat implementarea Planului Operațional „AOPD – monitorul și promotorul drepturilor persoanelor cu dizabilități” cu suportul instituțional oferit de IM Swedish Development Partner Lund Sucursala Chișinău.

Obiectivele principale ale Planului operațional sunt:

 1. Persoanele cu dizabilități, OPD-urile și OSC-urile din domeniu își revindecă drepturile prin participare la procese decizionale și monitorizare;
 2. Organizațiile membre ale AOPD consolidate, durabile și dezvoltă parteneriate urmare formărilor;
 3. Atitudinea comunității și percepția persoanelor cu dizabilități este bazată pe drepturi și demnitate umană.

Pentru buna desfășurarea a activităților Planului și atingerea obiectivelor propuse, AOPD va angaja asistent/ă de proiecte.

Responsabilitățile asistentului /tei de proiecte:

 1. Elaborarea documentelor ce țin de implementarea proiectelor: rapoarte, planuri, demersuri, termeni de referință, procese verbale, etc;
 2. Oferirea suportului logistic pentru organizarea activităților proiectului;
 3. Expedierea și monitorizarea corespondenței cu partenerii, membrii, autoritățile etc;
 4. Stocarea și sistematizarea documentelor de justificare conform activităților proiectelor, surselor de verificare.
 5. Organizarea activităților de achiziții, întocmirea documentelor conform procedurilor de achiziții, stocarea ofertelor;
 6. Cartarea sistematică a paginilor autorităților, platformelor de consultări publice cu scopul identificării proiectelor relevante și elaborarea tabelelor lunare de cartare;
 7. Participarea activă la planificarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor, precum și altor activități relevante postului;
 8. Asigurarea comunicării, informării și suport membrilor AOPD conform obiectivelor planului operațional.

CALIFICAREA ȘI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ:

 • Studii superioare în unul din domeniile: asistență socială, psihologie, management, drept sau un alt domeniu relevant;
 • Abilități și cunoștințe profunde de operare a MS Office (Word, Excel, Power Point etc);
 • Cunoașterea limbilor română / rusă;
 • Experiență de lucru în cadrul proiectelor;
 • Abilități de analiză, sinteză, raportare;
 • Capacități de organizare a evenimentelor și elaborare a documentelor (scrisori, demersuri alte documente relevante activităților proiectului);
 • Abilităţi bune de comunicare şi experiență de muncă cu organizațiile neguvernamentale;
 • Abilități de lucru în echipă și independent;
 • Capacitatea de a lucra în termen-limită și de a realiza sarcini multiple.

Calități personale:

Spirit organizatoric, punctualitate, responsabilitate, inițiativă, flexibilitate, tact şi principialitate în lucrul cu membri, parteneri și vizitatori ai AODP.

Termenii si condițiile de activitate: Asistentul/a de proiecte va fi angajat/ă prin contract individual de muncă și va raporta managerului organizației.

DOSARUL DE APLICARE VA CONȚINE:

 1. CV-ul candidatului;
 2. Scrisoare de intenție.

Candidații/candidatele vor expedia dosarele la adresa de e-mail: galina.climov@aopd.md, cu mențiunea „Concurs asistent/ă de proiect”, până la data de 10 martie 2022. Detalii la număr de telefon: 079 222 505.

Pentru interviu vor fi contactați doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare.

Partajează