AOPD a înaintat o serie de propuneri la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022

AOPD a înaintat o serie de propuneri la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022

În contextul învestirii unui nou Guvern și a consultării publice a Planului de acțiuni al acestuia pentru 2021-2022, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova a analizat documentul și a înaintat prioritățile pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova.

Acțiunile propuse țin de domeniile sănătate, muncă și protecție socială, educație și cercetare, tineret și sport, relații interetnice și infrastructură și dezvoltare regională. Astfel, AOPD a venit cu propuneri asupra PAG pentru anii 2021-2022 în domeniul sănătate precum asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii medicale speciale calitative, la asistență medicală stomatologică gratuită în caz de urgență și asigurarea condițiilor de accesibilitate a serviciilor medicale și balneo-sanatoriale etc. La capitolul muncă și protecție socială, propunerile vizează ajustarea legislație muncii la prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, facilitarea angajării în câmpul muncii prin modernizarea și consolidarea capacităților instituționale ale oficiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă, elaborarea unui mecanism funcțional privind respectarea cotei de 5% în angajarea persoanelor cu dizabilități, diversificarea ofertei educaționale pentru persoanele cu dizabilități în conformitate cu cerințele pieții muncii etc.

În domeniul educație, acțiunile propuse fac referire la respectarea recomandărilor de suport pentru incluziunea educațională, precum asigurarea instituțiilor educaționale cu servicii de asistență logopedică, psihologică și psihopedagogică, majorarea normei didactice a cadrului didactic de sprijin și a normativelor de asistență a copiilor cu dizabilități, crearea condițiilor de accesibilitate în cadrul instituțiilor educaționale etc. Respectarea criteriilor de accesibilitate, a designului universal în proiectarea produselor, mediului, programelor și serviciilor, un spațiu digital accesibil persoanelor cu dizabilități și elaborarea și aprobarea Planului național de asigurare a condițiilor de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități la infrastructura socială fac parte din setul de recomandări în domeniul infrastructură și dezvoltare regională.

Activitatea de implicarea în procesul decizional prin elaborarea amendamentelor la cadrul legal și de politici și monitorizarea documentelor avizate face parte din proiectul „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități” implementat de AOPD în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2021, cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Guvernul Suediei.

Mai multe detalii și propuneri înaintate de către Platforma organizațiilor active în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, a cărui secretariat este deținut de către AOPD, puteți vedea aici: https://aopd.md/documente-de-pozitie/.

Partajează