Tinerii cu dizabilități din R. Moldova au acces limitat la programele de formare profesională prin învățământ dual

Tinerii cu dizabilități din R. Moldova au acces limitat la programele de formare profesională prin învățământ dual

Deși programele de formare profesională prin învățământ dual se implementează în Republica Moldova din 2014, tinerii cu dizabilități practic nu au acces la aceste programe. Cele mai importante impedimente privind asigurarea accesului elevilor cu dizabilități la programele  de formare profesională tehnică prin învățământ dual țin de lipsa condițiilor de studii și de realizare a practicii, precum lipsa rampelor de acces, pregătirea insuficientă a resurselor umane în domeniul asistenței elevilor cu dizabilități. Totodată, lipsește cadrul metodologic de lucru cu elevii cu dizabilități înmatriculați în școlile profesionale, dar se atestă și lipsa serviciilor de educație incluzivă, precum cadru didactic de sprijin, centru de resurse pentru educația incluzivă etc.

Sunt doar câteva dintre concluziile Raportului de monitorizare privind implementarea Hotărârii Guvernului nr.70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual din perspectiva asigurării accesului tinerilor cu dizabilități la programele de formare, realizat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD) în parteneriat cu Asociația Obștească Parteneriatul Aachen – Moldova (AOPAM). În cadrul studiului au fost incluse trei instituții care au dezvoltat programe de formare profesională tehnică prin învățământ dual, și anume: Școala Profesională Nr.1 Cahul, Școala Profesională Nr.2 Cahul și Școala Profesională Leova.

Raportul mai constată că nu există servicii de suport care să ghideze și să orienteze profesional tinerii cu dizabilități, dar și cadru didactic de sprijin, care să ofere suport individualizat, în corespundere cu necesitățile elevilor. În opinia părinților elevilor cu dizabilități, învățământul profesional tehnic dual nu este centrat pe necesitățile elevilor cu dizabilități, se constată faptul că nu există servicii de suport care să ghideze și să orienteze profesional tinerii cu dizabilități.

La capitolul recomandări, autorii studiului menționează necesitatea asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi la programele de formare profesională tehnică prin învățământ dual și dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă, prin instituirea unităților de personal (cadru didactic de sprijin, psihopedagog) și crearea centrelor de resurse pentru educația incluzivă în cadrul instituțiilor de învățământ profesional. De asemenea, este necesară consolidarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și ale personalului din instituțiile de învățământ profesional tehnic în domeniul incluziunii educaționale a tinerilor cu dizabilități.

Mai multe concluzii, dar și recomandări pot fi accesate AICI.

Raportul de monitorizare a fost realizat în cadrul proiectului „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de AOPD în cadrul programului „Cetățeni activi, comunități prospere – faza II”, cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Suedia.

Partajează