Raport de monitorizare – Implementarea Hotărârii Guvernului Nr. 70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual din perspectiva asigurării accesului tinerilor cu dizabilități la programele de formare