Serviciile de suport educațional în instituțiile de învățământ general nu acoperă necesitățile copiilor cu cerințe educaționale speciale

Serviciile de suport educațional în instituțiile de învățământ general nu acoperă necesitățile copiilor cu cerințe educaționale speciale

Monitorizarea implementării Reperelor metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general  din R. Moldova a scos în evidență un șir de dificultăți, dar și o serie de progrese în incluziunea educațională. Astfel, se atestă insuficiența serviciilor de suport educațional, care nu acoperă necesitățile copiilor cu cerințe educaționale speciale. Totodată, Formula de normare a activității cadrului didactic de sprijin necesită a fi revizuită, deoarece nu este racordată la necesităților copiilor cu dizabilități.

De asemenea, sunt necesare formări suplimentare pentru cadrele didactice de sprijin cu mai puțină experiență sau pentru angajații noi. Cadrul didactic de sprijin necesită mult mai multă formare aplicată, practică dar și formare specifică și aprofundată pentru a lucra cu copiii cu dizabilități.

Concluziile se conțin în Raportul de monitorizare privind implementarea Ordinului MECC Nr. 209 din 27.02.2018 cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general, realizat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova (AOPD) în parteneriat cu AO „Asociația Surzilor din Republica Moldova” (ASRM).

Monitorizarea mai relevă faptul că deficitul resurselor umane în raport cu numărul copiilor cu cerințe educaționale speciale crează dificultăți pentru cadrul didactic de sprijin în planificarea orelor de asistență a copilului/elevului cu cerințe educaționale speciale pentru acordarea suportului la activități/lecții.

La capitolul progrese, autorii Raportului menționează că au fost realizate formări în domeniul educației incluzive, care au contribuit la consolidarea competențelor profesionale a cadrelor didactice. De asemenea, pentru funcțiile didactice psihopedagog, psihopedagog special, pedagog, logoped, psiholog și cadrul didactic de sprijin, clasa de salarizare s-a majorat cu 4 clase succesive. Raportul subliniază și faptul că există deschiderea deplină din partea cadrelor didactice și a părinților copiilor cu cerințe educaționale speciale pentru implementarea educației incluzive în instituțiile de învățământ general.

În rezultatul monitorizării s-a constatat necesitatea de a implementa unele acțiuni, care urmează a fi întreprinse de actorii cheie existenți: instituțiile de învățământ general, serviciile de asistență psihopedagogică și Ministerul Educației și Cercetării. Printre acestea se numără:

  • Reconceptualizarea serviciilor de asistență psihopedagogică și a serviciilor de suport educațional din instituțiile de învățământ general în vederea ajustării lor la nevoile copiilor cu diferite tipuri de dizabilități (de auz, de văz, intelectuale și cu TSA);
  • Dezvoltarea unor pachete de servicii integrate pentru incluziunea educațională a copiilor cu diferite tipuri de dizabilități și  finanțarea acestora din bugetul de stat;
  • Elaborarea materialelor didactice specializate pentru implementarea Planului Educațional Individualizat pentru diferite tipuri de cerințe educaționale speciale, inclusiv pentru copii cu deficiențe de vedere și de auz, TSA;
  • Formarea specialiștilor pentru a acoperi deficitul de personal specializat în instituțiile de învățământ general;
  • Revizuirea formulei de normare a activității cadrului didactic de sprijin în corespundere cu necesitățile copiilor cu dizabilități etc.

Mai multe recomandări, dar și concluzii pot fi accesate AICI.

Raportul de monitorizare a fost realizat în cadrul proiectului „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de AOPD în cadrul programului „Cetățeni activi, comunități prospere – faza II”, cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Suedia.

Partajează