Recomandări pentru organizarea și funcționarea Serviciului social „Echipa mobilă”

Recomandări pentru organizarea și funcționarea Serviciului social „Echipa mobilă”

Începând cu data de 12 mai 2022, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău a anunțat consultări publice pe marginea proiectului „Cu privire la modificarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social „Echipa mobilă””

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova (AOPD), Platformă activă în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, a analizat documentul și a emis mai multe propuneri de completare.

Astfel, la Capitolul I Dispoziții generale s-a propus:

  1. A se unifica formula prescurtată menționată în p. 3 („în continuare – Serviciul”) pe tot parcursul documentului;
  2. La p. 4, noțiunea beneficiarii Serviciului: a se considera beneficiarii Serviciului copiii începând cu vârsta de 4 ani, deoarece intervenția timpurie acoperă copiii până la 3 ani;
  3. A se admite posibilitatea implicării și a altor specialiști / structuri relevante care pot contribui la soluționarea situației copilului – definiția echipei multidisciplinare (p. 4).

Mai multe propuneri pot fi vizualizate în avizul de poziție care poate fi accesat AICI.

Activitatea de monitorizare a cadrului legal și de politici și elaborarea amendamentelor face parte din proiectul „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de AOPD în cadrul programului „Cetățeni activi, comunități prospere – faza II”, cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Suedia. 

Partajează