Recomandări pentru creșterea ratei de ocupare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități

Recomandări pentru creșterea ratei de ocupare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova (AOPD), Platformă activă în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, a analizat și vine cu recomandări la proiectul Programului Național pentru Ocuparea Forței de Muncă 2022-2026, expus în consultare publică de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Studiile și cercetările din domeniu confirmă că persoanele cu dizabilități reprezintă un grup vulnerabil ce necesită suport pentru includerea în educație, formare profesională și ulterior încadrare în câmpul muncii. Barierele precum, lipsa de informare și consiliere, accesul redus la educație, lipsa serviciilor specializate, oportunități reduse de angajare, prejudecăți legate de dizabilitate, oferta redusă a cursurilor de formare adaptate necesităților și competențelor persoanelor cu dizabilități împiedică valorificarea potențialului uman al persoanelor cu dizabilități. Toate aceste cauze conduc la mai multe efecte: motivația scăzută a persoanelor cu dizabilități de a se angaja, veniturile familiei dependente de cuantumul prestațiilor sociale, care direct influențează calitatea vieții, atitudinea față de persoane în calitate de consumatori și nicidecum participanți activi și contribuabili.

În acest sens, se propune completarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului de ocupare a forței de muncă pentru anii 2022- 2026 cu următoarele acțiuni:

  • Introducerea unui indicator suplimentar cu referire la rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități;
  • Includerea unor acțiuni care ar viza creșterea eficienței serviciilor și măsurilor active prevăzute de Legea 105/2018, în primul rând: angajarea asistată (art. 291), formarea profesională (art. 30), subvenția pentru angajarea persoanelor cu dizabilități (art.36), subvenția pentru adaptarea locului de muncă (art.38), subvenția pentru acoperirea cheltuielilor de transport (art. 41 al.2) etc.;
  • Completarea indicatorilor de monitorizare la acțiunea 20, în ceea ce privește accesibilitatea web a serviciilor ANOFM;
  • Includerea unei acțiuni ce ține de evaluarea serviciilor ANOFM și subdiviziunilor teritoriale din perspectiva cum acestea ar putea să corespundă mai bine necesităților persoanelor cu dizabilități, printre care: consiliere pentru angajare, servicii de ghidare în carieră, medierea locurilor de muncă, ajutorul de șomaj, măsuri active de integrare piața muncii, accesibilitatea sediilor STOFM și a informației difuzate;
  • Includerea unor acțiuni ce țin de sensibilizarea și informarea angajatorilor etc.

Avizul de poziție poate fi accesat AICI.

Activitatea de monitorizare a cadrului legal și de politici și elaborarea amendamentelor face parte din proiectul „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de AOPD în cadrul programului „Cetățeni activi, comunități prospere – faza II”, cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Suedia.

Partajează