RAPORT DE MONITORIZARE a implementării Obiectivelor 2 și 3 din Planul de acțiuni privind implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2020 în perioada ianuarie-decembrie 2018