RAPORT DE MONITORIZARE a acțiunilor Obiectivului 8 al Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022 (Studiu de caz a raionului Edineț)