RAPORT DE ANALIZĂ a documentelor legislative și normative ce reglementează asigurarea condițiilor de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități din Republica Moldova (noiembrie 2016)