RAPORT DE ACTIVITATE al Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități 2019