Sporirea accesului persoanelor cu dizabilități la tratament în cadrul Programelor speciale

Sporirea accesului persoanelor cu dizabilități la tratament în cadrul Programelor speciale

În data de 13 aprilie 2022, Ministerul Sănătății a anunțat despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Planului sectorial anticorupție în domeniul sănătății şi asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2022-2023, în baza Planului sectorial anticorupție în domeniul sănătății şi asigurării obligatorii de asistenta medicală pentru anii 2018-2020, aprobat prin HG 892/2018.

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova (AOPD), Platformă activă în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, a analizat documentul și a emis o recomandare, în vederea sporirii accesului persoanelor cu dizabilități la tratament în cadrul Programelor speciale acoperite din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, dar și a acoperii necesităților medicale ale acestora.

Acțiunea suplimentară înaintată de AOPD vizează Prioritatea III a Planului, și anume „Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea și consolidarea climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății.

Astfel, la punctul 3.2.7. „Diminuarea riscului de corupere a persoanelor implicate în gestionarea listelor de așteptare pentru tratament în cadrul Programelor speciale și actele adiacente acestora:”, AOPD a venit cu completarea de a include următoarele liste de așteptare:

  1. Lista de așteptare pentru intervenții chirurgicale de artroplastie de șold;
  2. Lista de așteptare pentru intervenții chirurgicale de artroplastie de genunchi;
  3. Lista de așteptare pentru intervenții chirurgicale de artroplastie de umăr;
  4. Lista de așteptare pentru intervenții chirurgicale de cataractă.

Considerentele care au impus această necesitate derivă din adresările multiple către AOPD din partea persoanelor cu dizabilități privind listele de așteptare pentru intervenții de artroplastie. Persoanele cu dizabilități se află ani de zile în așteptare, iar unii nu mai ajung să beneficieze de tratament în baza acestor liste. De asemenea, situația financiară precară a familiilor persoanelor cu dizabilități, a căror surse de venit sunt pensiile și alocațiile, nu permite accesarea contra cost a acestor tratamente.

Astfel, AOPD atestă necesitatea stringentă de a verifica gestionarea Listelor de așteptare pentru tratament în cadrul Programelor speciale în scopul diminuării acțiunilor de corupere.

Avizul de poziție poate fi accesat AICI.

Activitatea de monitorizare a cadrului legal și de politici și elaborarea amendamentelor face parte din proiectul „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de AOPD în cadrul programului „Cetățeni activi, comunități prospere – faza II”, cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Suedia.

Partajează