Propuneri pentru extinderea serviciilor de tratament balneosanatorial pentru persoanele cu dizabilități

Propuneri pentru extinderea serviciilor de tratament balneosanatorial pentru persoanele cu dizabilități

În contextul elaborării bugetului de stat pentru anul 2023, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova (AOPD), Platformă activă în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, a venit cu mai multe propuneri către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Casa Națională de Asigurări Sociale.

Astfel, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 372 din 06.05.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilităţi: „Reabilitarea/recuperarea persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilităţi se efectuează în Centrul de reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odesa, Ucraina, şi în Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă, instituţii publice în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale exercită calitatea de fondator”.

Având în vedere faptul că aceste Centre de reabilitare acoperă un spectru redus de servicii de tratament, doar pentru câteva maladii, iar mai recent Centrul de reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odesa, Ucraina, nu oferă servicii persoanelor cu dizabilități din cauza războiului din regiune, venim cu propunerea ca Ministerul Muncii și Protecției Sociale să contracteze Casa Națională de Asigurări Sociale pentru procurarea biletelor de tratament în Centrele de reabilitare „Nufărul Alb” din mun. Cahul, „Codru” din raionul Călărași, „Struguraș” din s. Cocieri, etc., în limita mijloacelor – plafoanelor stabilite pentru sectorul „protecției sociale” pentru anul 2023-2025.

Potrivit AOPD, extinderea oportunităților de reabilitare pentru persoanele cu dizabilități este extrem de necesară pentru prevenirea îmbolnăvirilor, agravării maladiilor şi recuperarea capacității de muncă prin tratament balneosanatorial. Multe din persoanele cu dizabilități nu pot beneficia de serviciile de reabilitare corespunzătoare din cauza că biletele oferite de MMPS nu corespund necesităților persoanei în conformitate cu multitudinea de maladii.

Rezolvarea problemei poate fi realizată prin contractarea CNAS pentru procurarea biletelor de tratament pentru servicii extinse și totodată asigurând gestionarea mijloacelor publice existente în conformitate cu principiile bunei guvernări.

Avizul de poziție poate fi accesat AICI.

Activitatea de monitorizare a cadrului legal și de politici și elaborarea amendamentelor face parte din proiectul „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de AOPD în cadrul programului „Cetățeni activi, comunități prospere – faza II”, cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Suedia.

Partajează